Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
Mời dự Hội nghị trực tuyến, thời gian 08h00’ (thứ Hai) - Ngày 28/12/2015 (GM 122)
 
Cập nhật, 11h30’ ngày 22/12/2015
Ngày 23/12/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 122/GM-UBND mời dự Họp trực tuyến.
 
Nội dung:
  
Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2016.
         
Thành phần:
  
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy;
 
Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh;
 
Các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động TBXH, Thanh tra tỉnh, Cục Thống kê tỉnh;
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên TH.
  
Thời gian: ngày 28 và sáng 29/12/2015 (Sáng từ 8h00’, chiều từ 14h00’).
 
Địa điểm:  Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh – tầng 2 – nhà B.
 
Tài liệu Văn phòng UBND tỉnh gửi qua hòm thư công vụ của các cơ quan, đơn vị.
 
Minh Tiến
 print   send mail