Tin tức sự kiện
Thứ tư 19/1/2022
(HỎA TỐC) CÔNG ĐIÊN Tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách chống rét, cho cây trồng, vật nuôi
 
Chủ tịch UBND tỉnh có Công điện yêu cầu: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan thực hiện ngay một số nội dung sau:
  
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương và cảnh báo của Đài khí tượng thuỷ văn Lai Châu: Do tiếp tục ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường vào miền Bắc, nên toàn tỉnh đã xảy ra rét đậm rét hại và đợt rét này có khả năng kéo dài từ 3-5 ngày tới. Để chủ động đối phó với tình hình thời tiết bất lợi, giảm thiểu các thiệt hại do rét gây ra.
 
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
 
Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn và ban, ngành đoàn thể, chính quyền cơ sở tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống đói, rét cho cây trồng vật nuôi như: Củng cố, sửa chữa chuồng trại, chuẩn bị bạt, bao tải, phên… che chắn chuồng trại trong những ngày mưa, rét; thu gom, dự trữ rơm rạ, cỏ khô, dự trữ thức ăn tinh, khoáng chất đầy đủ để bổ sung cho vật nuôi khi cần thiết; di chuyển đàn trâu, bò từ vùng cao xuống vùng thấp, đưa gia súc thả rông về để chủ động chăm sóc, nuôi dưỡng; chăm sóc, bảo vệ mạ, lúa cấy, lúa gieo sạ vụ Đông xuân...
 
Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho vật nuôi, cây trồng tới thôn, bản; kịp thời kiểm tra, xác minh thống kê diện tích, số lượng cây trồng, vật nuôi bị chết do rét, đảm bảo đầy đủ, chính xác; thường xuyên báo cáo công tác triển khai và số liệu thiệt hại về Sở Nông nghiệp & PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
  
2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
 
Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng, chống đói, rét cho vật nuôi, cây trồng trong vụ Đông xuân; cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể ở các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét kịp thời đến người dân.
 
Tổ chức kiểm tra công tác phòng chống đói rét cho vật nuôi, cây trồng tại các huyện, thành phố; tổng hợp và báo cáo công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phòng chống rét cũng như số liệu thiệt hại về cây trồng, vật nuôi tại các huyện, thành phố về UBND tỉnh.
 
Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời đề xuất, tham mưu UBND tỉnh các biện pháp xử lý khi thời tiết có diễn biến bất thường. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện Công điện này.
  
3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu: Chỉ đạo tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên, Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi; tăng thời lượng, tin, bài nhằm tuyên truyền, phản ánh công tác phòng chống rét trên địa bàn tỉnh, tập trung phổ biến những kinh nghiệm, điển hình thực hiện tốt, hiệu quả công tác phòng, chống đói, rét cho vật nuôi, cây trồng.
 
4. Đài Khí tượng thủy văn Lai Châu: Thường xuyên theo dõi, dự tính, dự báo tình hình thời tiết, khí hậu; thông báo kịp thời tới các sở, ban, ngành chuyên môn, UBND các huyện, thị xã và nhân dân để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi.
 
Minh Tiến
 print   send mail