Tin tức sự kiện
Thứ bảy 22/1/2022
Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các sở, ban, ngành tỉnh; huyện, thành phố
 
Chiều nay(11/12), UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố. Đồng chí Đỗ Ngọc An- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
 

Đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
   
Theo công báo kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2014 của Bộ Nội vụ công bố,  năm 2014 tỉnh Lai Châu đạt 76,75%, xếp thứ 52/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương so với chỉ số CCHC năm 2013, tỉnh Lai Châu tăng 10 bậc. Theo báo cáo kết quả điều tra xã hội học và kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, nhìn chung năm 2014 là năm thứ 02 triển khai triển khai áp dụng quy định đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nên các sở, ban, ngành, UBND các huyện đã có nhiều chuyển biến rõ rệt trong tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, khoảng cách giữa các sở, các huyện không cao.
  
 Năm 2014, số sở, ban ngành xếp loại tốt là 2/20 chiếm 15%, loại khá 15/20 chiếm 75% và số sở xếp trung bình là 2/20 chiếm 10%. Giá trị trung bình chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh năm 2014 đạt 74,02/100 điểm và hai đơn vị xếp loại trung bình là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc tỉnh.
  
 Số đơn vị cấp huyện xếp loại tốt là 1/8 đạt 12,5%; loại khá 6/8 chiếm 75% và số sở xếp trung bình là 1/8 chiếm 12,5%. Giá trị trung bình chỉ số cải cách hành chính các huyện, thành phố năm 2014 đạt 74,02/100 điểm.
  
Thảo luận tại hội nghị các đại biểu tập trung vào tiêu chí đánh giá đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện chế độ một cửa, một cửa liên thông; Cải cách bộ máy tổ chức; đào tạo lại đội ngũ để đáp ứng với yêu cầu cải cách hành chính. Đồng thời, đề nghị UBND chỉ đạo các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm sửa đổi bổ sung các tiêu chí, tiêu chí thành phần, thang điểm của Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 21/03/2014 của UBND tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Đỗ Ngọc An- Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền kết quả xác định chỉ số CCHC năm 2014 để nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính và xếp loại chỉ số CCHC hàng năm. Trên cơ sở đó, tổ chức rút kinh nghiệm quá tri hf triển khai thực hiện trong năm 2014 để tìm ra nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng và trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị, địa phương để cait hiện, nâng cao chất lượng CCHC.
  
Đồng thời phối hợp, nghiên cứu, kịp thời rà soát, phản ánh, đề xuất UBND tỉnh những vấn đề chưa hợp lý về nội dung, phương pháp xác định chỉ số CCHC để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.
 
Tại hội nghị này, UBND tỉnh tặng Bằng khen 5 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CCHC năm 2014.
 
Thu Hoài
 print   send mail