Tin tức sự kiện
Thứ hai 24/1/2022
Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII thành công tốt đẹp
 
Sau hơn 3,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và tích cực, sáng nay(11/12) Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
 

Phiên họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIII nhiệm kyyf 2011-2016
   
Trong phiên họp các đại biểu đã thảo luận và thông qua 12 Nghị quyết kỳ họp: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng –an ninh năm 2016; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2014; Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách và phân bổ  dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016; Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2016; Nghị quyết chấp thuận danh mục các dự án phải thu hội đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ, đất trồng rừng đặc dụng năm 2016 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về giải thể, chia tách, thành lập các bản, khu phố thuộc xã, thị trấn trên đại bàn huyện Mường Tè; Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 105/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng mức phụ cấp hàng tháng và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016; Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2016.
 

Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Páo Mỷ phát biểu tại kỳ họp

  
Phát biểu bế mạc Kỳ họp đồng chí Giàng Páo Mỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, các ngành, các cấp cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2016. Đặc biệt, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, bảo đảm để sự kiện chính trị trọng đại này thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. 
  
Đồng thời, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện báo cáo kết quả kỳ họp thứ mười hai đến toàn thể cử tri trong tỉnh và tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị cử tri liên quan đến kỳ họp cũng như các vấn đề khác để chuyển đến UBND tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và thực hiện giám sát việc giải quyết theo quy định.
 

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình bày tại kỳ họp 
 

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 
Thu Hoài
 print   send mail