Tin tức sự kiện
Thứ tư 19/1/2022
Ngày làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIII
 
Chiều ngày 10/12, kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.
   
Mở đầu buổi họp đã Chủ tịch UBND tỉnh Tống Thanh Hải báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 11 đến trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh; các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh năm 2015 và việc thực hiện trách nhiệm sau của đại biểu HĐND tỉnh chất vấn tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh và các đại biểu nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ. Theo đó, đã có trên 70 lượt ý kiến tham gia vào báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.
 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tống Thanh Hải báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 11
    
   
 Cụ thể về báo cáo dự thảo tình hình thực hiện KT-XH của tỉnh năm 2015, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016. Đa số các đại biểu đồng tình với báo cáo, nhiều ý kiến cho rằng, các báo cáo có chất lượng tốt, ngắn gọn, xúc tích và đi vào trọng tâm, tuy nhiên cần làm rõ thực trạng và phương pháp xử lý nợ công; thanh, quyết toán vốn cho các công trình, dự án; vấn đề quản lý đất đai; vệ sinh môi trường và xử lý ô nhiễm môi trường; xây dựng nông thôn mới; tuyển dụng và sử dụng cán bộ;  đánh giá cụ thể, chuyên sâu và có chiến lược về vấn đề tội phạm do nguyên nhân xã hội...  
   
Về nhiệm vụ năm 2016, các đại biểu cho rằng, hiện nay việc giao kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh cho các huyện còn mang tính áp đặt dẫn đến khó thực hiện. Việc giao chỉ tiêu và hướng dẫn cho các huyện không đúng, sát thực tế đã có nhiều ý kiến nhưng chưa được tiếp thu. Đại biểu đề nghị cho các huyện bảo vệ việc giao chỉ tiêu, nhất là lĩnh vực nông nghiệp hàng năm; đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng có giải pháp, thống nhất chính xác số liệu chỉ tiêu tổng sản lượng lương thực có hạt hàng năm; làm rõ cơ sở xác định chỉ tiêu và giải pháp mang tính khả thi để thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo của anwm 2016; có kế hoạch cụ thể, cho các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế nhất là về nguồn vốn. Phải có giải pháp giải quyết điểm nghẽn trong công tức phối hợp giữa các cấp với ngành, giữa ngành với ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH.
 
Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng-an ninh 5 năm giai đoạn 206-2020 các đại biểu cho rằng việc đề ra chỉ tiêu thu ngân sách đến năm 2020 là 2.000 tỷ đồng, trong đó năm 2016 lag 1.500 tỷ đồng là cao so với nguồn thu thực tế của tỉnh, đề nghị UBND tỉnh nêu rõ giải pháp để thực hiện chỉ tiêu này; xem xét lại số liệu chỉ tiêu về số thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa; chỉ tiêu trồng chè; cần xây dựng chính sách mở để khuyến khích phát triển sản xuất đối với các sản phẩm hàng hóa;...
   
Kết thúc ngày làm việc thứ ba, các đại biểu đã có nhiều ý kiến chất vấn về lĩnh vệ sinh môi trường và xử lý ô nhiễm môi trường; cấp phép và xử lý cấp phép việc khai thác khoáng sản trên địa bàn... Đại diện cơ quan hữu quan đã tiếp thu và trực tiếp trả lời chất vấn những ý kiến của các đại biểu.  Sáng mai kỳ họp tiếp tục thảo luận và thông qua các Nghị quyết Trang thông tin Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục thông tin về kỳ họp. 
 

Đại biểu huyện Sìn Hồ phát biểu ý kiến
 

Đại biểu huyện Tân Uyên phát biểu ý kiến
 
Thu Hoài
 print   send mail