Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
(HOẢ TỐC) Mời dự Hội nghị trực tuyến, thời gian 07h30’ (Thứ Bảy) - ngày 12/12/2015 (GM 118)
 
Cập nhật, 09:30’ ngày 10/12/2015
Ngày 10/12/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 118/GM-UBND mời dự Họp.
 
Nội dung:
  
Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 ngành Nội vụ.
         
Thành phần:
  
UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì;
 
Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh;
 
Sở Nội vụ: Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc sở;
  
Thời gian: 01 ngày, khai mạc hồi 07h30’ (thứ 7) – ngày 12/12/2015.
 
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh – tầng 2 - nhà B.
 
Minh Tiến
 print   send mail