Mời họp
Thứ năm 27/1/2022
(HOẢ TỐC) Mời dự công bố chỉ số CCHC năm 2014 Khai mạc vào hồi 14h00 - Ngày 11/12/2015(GM 117)
 
Cập nhật, 09:30’ ngày/12/2015 10
Ngày 10/12/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (Hoả tốc)số 117/GM-UBND mời dự Họp.
  
Nội dung:
  
Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố
 
1. Thành phần  
   
- Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì Hội nghị.
  
- Lãnh đạo, Trưởng phòng Tổ chức - HC (hoặc Chánh Văn phòng) các Sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Lao động Thương binh và Xã hội, Khoa học va Công nghệ, Tư pháp, Nội vụ, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc, BQL Khu KTCK Ma Lù Thàng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
 
- Các huyện, thành phố: Chủ tịch UBND, Trưởng phòng Nội vụ.
 
- Các cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong công tác cải cách hành chính năm 2014. (Giao Sở Nội vụ chuyển Giấy mời)
 
- Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lai Châu, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Lai Châu.
 
2. Thời gian: 1/2 ngày. Khai mạc vào hồi 14h00 ngày 11/12/2015.
  
(Ban tổ chức đón tiếp đại biểu và phát tài liệu từ 13h30' phút).
  
3. Địa điểm: Phòng họp số 8, tầng 2 - Trung tâm Hội nghị - Văn hoá tỉnh.
 
Ghi chú:
  
Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị.    
 
Thu Hoài
 print   send mail