Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
(HOẢ TỐC) Mời dự Hội nghị trực tuyến, Thời gian 14h00’ (thứ Sáu) - Ngày 11/12/2015 (GM 116)
 
Cập nhật, 16:15’ ngày 09/12/2015
Ngày 09/12/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 116/GM-UBND mời dự Họp.
 
Nội dung:
  
Hội nghị trực tuyến triển khai Tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì.
         
Thành phần:
  
Thường trực UBND tỉnh;
 
Thành viên BCĐ 389/ĐP;
 
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
 
Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;
 
Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh;
  
Thời gian: ½ ngày, khai mạc hồi 14h00’ (thứ 6) – ngày 11/12/2015.
 
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh – tầng 2 - nhà B.
 
Giao Sở Công thương chuẩn bị tài liệu gửi các đại biểu; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị.
 
Minh Tiến
 print   send mail