Tin tức sự kiện
Thứ tư 19/1/2022
Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIII
 
Kỳ họp HĐND tỉnh nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng -an ninh năm 2015, kế hoạch năm 2016 của tỉnh do đồng chí Đỗ Ngọc An – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày.
   
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Ngọc An trình bày báo cáo tại kỳ họp 
 
Theo đó, năm 2015 mặc dù kinh tế - xã hội của tỉnh gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, với sự chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành, sự nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế của tỉnh tiếp tục phục hồi và đạt kết quả khá so cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tỉnh đạt 16/17 chỉ tiêu chủ yếu xấp xỉ đạt, đạt và vượt kế hoạch đề ra; đã công nhận mới 13 xã đạt tiêu chuẩn NTM; hoàn thành mục tiêu cấp điện lưới quốc gia cho 100% số xã trên địa bàn tỉnh; tổ máy số 01 của nhà máy thủy điện Lai Châu phát điện vào cuối năm 2015 về đích sớm hơn 01 năm so với tiến độ đề ra; Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực; Hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao diễn ra sôi nổi, nhất là Hội thị thể thao các dân tộc các tỉnh phía Bắc, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm; tình hình tôn giáo cơ bản ổn định; tình hình các loại tội phạm đều giảm so với cùng kỳ năm trước; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp đảm bảo chất lượng và tiến độ; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đối ngoại được mở rộng.
   
 Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2015 vẫn còn một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra như : Tốc độ tăng trưởng kinh tế; 04 chỉ tiêu lĩnh vực không đạt kế hoạch (số xã, phường thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; số trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ, bình quân tiêu chí NTM trên xã, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tập huấn). Bên cạnh đó, một số hạn chế còn tồn tại như: Công tác cải cách hành chính trên một số lĩnh vực tiến độ còn chậm, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn thấp;Tình trạng khai thác vàng sa khoáng trái phép còn xảy ra ở một số nơi trên địa bàn các huyện; Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học chưa đáp ứng được yêu cầu; Đời sống của một bộ phận dân cư vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với các tỉnh trong khu vực và cả nước; Tình hình an ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; các khiếu kiện liên quan đến việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư, tình trạng công dân khiếu kiện đông người lên Trung ương vẫn còn xảy ra.
  
  Trong ngày làm việc đầu của kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo và tờ trình về một số nội dung như: Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2015; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2016; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2011-2015; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2015; nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Lai Châu năm 2016; Báo cáo và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; Báo cáo hoạt động của HĐND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân năm 2015, nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo đánh giá thực hiện ngân sách năm, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đối với Tờ trình và báo cáo nêu trên; Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2015 ...
  
Ngày mai (09/12), Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ hai với phiên thảo luận tại tổ và hội trường. Thông tin chi tiết sẽ được tiếp tục cập nhật trên trang Thông tin Văn phòng UBND tỉnh.
 
Thu Hoài
 print   send mail