Chương trình công tác tháng
Thứ ba 26/1/2021
Chương trình công tác tháng 12/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 
Ngày 01/12:
- Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Công an
- Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Dự kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh
- Dự HN giao ban cụm thi đua khối Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc Quốc lộ 6
Ngày 02/12:
- Họp Thường trực UBND tỉnh
- Dự họp thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh
- Họp HĐTĐ các chương trình, dự án khuyến nông
Ngày 03-04/12:
- Khai mạc và chỉ đạo kỳ thi tuyển công chức năm 2015
- Kiểm tra công tác TĐC tại hai huyện Mường Tè và Nậm Nhùn
- Kiểm tra công trác phát triển du lịcht ại huyện Tân Uyên
Ngày 04/12:
- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy
- Dự Hội nghị giao ban công tác khoa học công nghệ năm 2015
Ngày 05-07/12:
Dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc
Ngày 07/12:
Dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh
Ngày 08-11/12:
Dự họp HĐND tỉnh
Ngày 12/12:
Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2016
Ngày 14/12:
Họp Thường trực UBND tỉnh
Ngày 15/12:
Họp BCĐ thực hiện QĐ số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 21-26/12:
Dự Lễ phát điện Nhà máy thủy điện Lai Châu (có Kế hoạch sau)
Ngày 23/12:
Làm việc với các ngành, huyện Tam Đường về xây dựng nông thôn gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và du lịch sinh thái, văn hóa tại xã Nùng Nàng
Ngày 26/12:
Họp Hội đồng quản lý quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh
Ngày 25/12:
Dự họp Thường trực Tỉnh ủy
Ngày 28-29/12:
- Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Kiểm tra các mô hình khuyến nông năm 2015
Ngày 30-31/12:
Dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020
    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 11/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/11/2015)
 • Chương trình công tác tháng 10/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/10/2015)
 • Chương trình công tác tháng 9/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/09/2015)
 • Chương trình công tác tháng 8/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/08/2015)
 • Chương trình công tác tháng 7/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/07/2015)
 • Chương trình công tác tháng 6/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/06/2015)
 • Chương trình công tác tháng 5/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2015)
 • Chương trình công tác tháng 4/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/04/2015)
 • Chương trình công tác tháng 3/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/03/2015)
 • Chương trình công tác tháng 02/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/02/2015)
 • Chương trình công tác tháng 01/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/01/2015)
 • Chương trình công tác tháng 12/2014 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/12/2014)
 • Chương trình công tác tháng 11/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/11/2014)
 • Chương trình công tác tháng 10/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/10/2014)
 • Chương trình công tác tháng 9/2014 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/09/2014)