Chính sách Kinh tế
Thứ bảy 19/6/2021
Quy định thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư
 

Số băn bản
02
Ký hiệu
2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành
02/03/2009
Người ký
Vương Văn Thành
Trích yếu
Quy định thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư trên địa bàn các xã thuộc chương trình 135 giai đoạn 2006-2010
Phân loại
Quyết định

 

Tải File đính kèm.

UserFiles/File/Quyet dinh so 02.doc

 
admin
 print   send mail
Các tin đã đăng