Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
(HOẢ TỐC) Mời dự họp với đoàn công tác UBND tỉnh Điện Biên, Thời gian 08h00’ (thứ Sáu) - Ngày 27/11/
 
Cập nhật, 08h30’ ngày 25/11/2015
Ngày 24/11/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 112/GM-UBND mời dự họp với Đoàn công tác của UBND tỉnh Điện Biên.
 
Nội dung:
 
Làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh Điện Biên để giải quyết vướng mắc trong việc tiếp nhận, bố trí tại định cư cho các hộ TĐC thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên có nguyện vọng tái định cư tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
         
Thành phần:
  
* Về phía tỉnh Điện Biên: Đoàn công tác của UBND tỉnh Điện Biên.
 
* Về phía tỉnh Lai Châu: UBND tỉnh trân trọng kính mời:
 
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh;
 
Đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các đơn vị: Ban QLDA bồi thường, di dân, tái định cư tỉnh; UBND thành phố Lai Châu; Văn phòng UBND tỉnh.
  
Thời gian: 08h00’ (thứ 6) – ngày 27/11/2015.
 
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh – tầng 3 – nhà B – trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh.
 
Minh Tiến
 print   send mail