Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
Mời dự HN tổng kết NQ 02 của BCH Đảng bộ tỉnh, Khai mạc 07h30’ (thứ Ba) - Ngày 24/11/2015 (GM 109)
 
Cập nhật, 17:00’ ngày 18/11/2015
Ngày 18/11/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 109/GM-UBND mời họp.
 
Nội dung:
 
Tổng kết đánh giá toàn diện tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo theo Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/4/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình 135 giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2016-2020.
         
Thành phần:
  
Đại diện lãnh đạo Bộ Lao động – TBXH.
 
Đại diện lãnh đạo Ủy ban Dân tộc.
 
Đại diện lãnh đạo Văn phòng quốc gia giảm nghèo – Bộ Lao động – TBXH.
 
Đại diện lãnh đạo Văn phòng điều phối CT 135 - Ủy ban Dân tộc.
 
Đại diện Thường trực Tỉnh ủy.
 
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu.
 
Đại diện Thường trực UBND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 
Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy.
 
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc – HĐND tỉnh, Ban Văn hóa Xã hội – HĐND tỉnh.
 
Thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh.
 
Đại diện Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh.
 
Đại diện Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy và Thường trực UBND các huyện, thành phố.
 
Đại diện lãnh đạo các phòng: Lao động – TBXH, Dân tộc, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT các huyện, thành phố.
 
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
 
Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh.
 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh.
  
Thời gian: 01 ngày, bắt đầu lúc 07h30’ (thứ 3) – ngày 24/11/2015.
  
Địa điểm: Phòng họp A3 – Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh.
 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 
Các huyện bố trí phương tiện đi và về cho các đại biểu của địa phương tham dự Hội nghị.
 
Đại biểu hưởng lương tham dự Hội nghị thực hiện chế độ công tác phí theo quy định hiện hành.
 
BTC bố trí ăn, nghỉ cho đại biểu không hưởng lương tại Nhà khách Hương Phong do Sở Lao động – TBXH bố trí đón tiếp từ 15h ngày 23/11/2015.
 
Minh Tiến
 print   send mail