Định hướng phát triển
Thứ tư 26/1/2022
Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn tuyên truyền, hưởng ứng ngày “Toàn dân PCCC” 04/10; điều chỉnh mức giá
 
Văn phòng UBND tỉnh ban hành công văn số 635/VPUBND-HC về việc hướng dẫn tuyên truyền, hưởng ứng ngày “Toàn dân PCCC” 04/10; điều chỉnh mức giá test nhanh covid-19 và triển khai Công điện số1118/CĐ-TTg.
Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị một số nội dung sau: Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10.
 
Trung tâm Tin học và Công báo tăng cường đăng các tin, bài, khẩu hiệu hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy trên Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh và Cổng Thông tin điện tử tỉnh.
 
Tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động vềviệc điều chỉnh mức giá tạm thời đới với dịch vụ xét nghiệm Covid-19 bằng test nhanh từmức 238.000 đồng xuống còn 150.000 đồng cho một mẫu xét nghiệm (bao gồm toàn bộcác chi phí liên quan đến quá trình thực hiện xét nghiệm).
 
Quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 về đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống phạm tội, phòng, chống cháy, nổ và phòng chống dịch Covid-19.
 
 
BBT
 print   send mail