Văn phòng UBND tỉnh
Thứ bảy 13/8/2022
Văn phòng UBND tỉnh ký cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
 
Ngày 6/9, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 383/VPUBND-HC về việc ký cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.
Thực hiện Công văn số 2525/UBND-VX ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức của công chức, viên chức, người lao động trong việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng, ban, trung tâm triển khai cho công chức, viên chức, người lao động ký bản cam kết tuân thủ các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 và gửi về Phòng Hành chính–Tổ chức trước ngày 10/9/2021.
 
 
BBT
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Văn phòng UBND tỉnh: Thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021   (26/08/2021)
 • Cập nhật, khai thác thông tin chính sách mới   (26/08/2021)
 • Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng giai đoạn 2021-2025   (12/08/2021)
 • Triển khai các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh COVID-19   (23/07/2021)
 • UBND tỉnh bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công   (02/07/2021)
 • Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khoá năm 2021   (21/06/2021)
 • Văn phòng UBND triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng   (11/06/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19   (03/06/2021)
 • Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021-2022 tại cơ quan Văn phòng   (03/06/2021)
 • Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý đảng viên   (21/05/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19   (17/05/2021)
 • Lịch trực nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 Văn phòng UBND tỉnh   (28/04/2021)
 • Văn phòng UBND thi đua cao điểm tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp   (26/04/2021)
 • Triển khai một số nội dung tuyên truyền tháng 4 và 5/2021   (23/04/2021)
 • Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh   (15/04/2021)