Văn bản mới
Thứ hai 17/1/2022
Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ, quy trình chứng thực bản sao điện tử từ bản chính
 
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 584/KH-VPUBND về việc tập huấn nghiệp vụ, quy trình chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Kế hoạch nhằm Nâng cao năng lực, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp của cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã tham gia thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Thay đổi phương thức giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước  từ trực tiếp sang trực tuyến nhằm đáp ứng mục tiêu,  yêu cầu của tiến trình xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.
 
Kết thúc đợt tập huấn, cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị nắm vững được kiến thức đã tập huấn đảm bảo thực hiện tốt, đầy đủ, kịp thời việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo thẩm quyền; bảo đảm cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.

 

 
BBT
 print   send mail