Văn phòng UBND tỉnh
Thứ tư 5/10/2022
Cập nhật, khai thác thông tin chính sách mới
 
Thực hiện Công văn số 09/HĐPH-STP ngày 16/8/2021 của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về việc truy cập Trang thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh Lai Châu để cập nhật, khai thác thông tin chính sách mới. Để tiếp tục nâng cấp, cập nhật một số ứng dụng mới trên Trang tổng hợp phổ biến giáo dục pháp luật pháp luật tỉnh Lai Châu đáp ứng nhu cầu tìm kiếm, tra cứu thông tin mới về các chính sách của Trung ương, của tỉnh liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, Sở Tư pháp đã bổ sung một số chuyên mục trên Trang tổng hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu, cụ thể:
1. Bổ sung chuyên mục: “Giới thiệu nội dung văn bản pháp luật mới”, theo đó các văn bản của Trung ương, của tỉnh có hiệu lực thi hành có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp được cập nhật theo tháng.
 
2. Phối hợp với Đài Phát thanh –Truyền hình tỉnh bổ sung chuyên mục phổ biến pháp luật trên truyền hình lên Trang thông tin điện tử, theo đó, mỗi tuần sẽ có 1 videoclip giới thiệu về các chính sách, pháp luật của tỉnh, các huyện, thành phố có liên quan đến chính sách như chính sách đầu tư, cải cách hành chính, gương người tốt, việc tốt trong công tác PBGDPL.
 
3. Liệt kê đầy đủ, chính xác các chính sách về phát triển kinh tế-xã hội hiện đang có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh để tiện việc tra cứu, khai thác thông tin.
 
Để đáp ứng với nhu cầu tiếp cận thông tin một cách nhanh nhất, chính xác nhất; Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thường xuyên truy cập vào địa chỉ Trang Thông tin điện tử tổng hợp http://pbgdpl.laichau.gov.vn để cập nhật các thông tin chính sách mới, nhất là các chính sách về phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
 
BBT
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng giai đoạn 2021-2025   (12/08/2021)
 • Triển khai các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh COVID-19   (23/07/2021)
 • UBND tỉnh bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công   (02/07/2021)
 • Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khoá năm 2021   (21/06/2021)
 • Văn phòng UBND triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng   (11/06/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19   (03/06/2021)
 • Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021-2022 tại cơ quan Văn phòng   (03/06/2021)
 • Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý đảng viên   (21/05/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19   (17/05/2021)
 • Lịch trực nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 Văn phòng UBND tỉnh   (28/04/2021)
 • Văn phòng UBND thi đua cao điểm tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp   (26/04/2021)
 • Triển khai một số nội dung tuyên truyền tháng 4 và 5/2021   (23/04/2021)
 • Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh   (15/04/2021)
 • Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến về bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp   (05/04/2021)
 • Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021   (03/03/2021)