Tin tức sự kiện
Chủ nhật 22/5/2022
Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ
 
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 509/KH-VPUBND thực hiện Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh và quản lý ở các cấp hoạch địnhchính sách giai đoạn 2021-2030”.
Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh sẽ triển khai các biện pháp như: Đổi mới, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ gắn với quy hoạch, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý; truyền thông, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vai trò, vị trí, tiềm năng của phụ nữ trong thời kỳ mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới.
 
 
Mục tiêu của kế hoạch đảm bảo sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý nhằm phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, hướng tới thực hiện cam kết đạt mục tiêu phát triển bền vững về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021-2030: Duy trì, đảm bảo bộ máy lãnh đạo Văn phòng có 01 lãnh đạo chủ chốt là nữ; phấn đấu đạt tỷ lệ cán bộ nữ trong diện quy hoạch các chức danh quản lý, lãnh đạo đạt ít nhất 40% vào năm 2025 và đạt 50% vào năm 2030; tỷ lệ cán bộ nữ trong diện quy hoạch các chức danh quản lý, lãnh đạo được đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực đạt 75% vào năm 2025 và đạt 90% vào năm 2030.
 
Trưởng các phòng, ban, trung tâm quán triệt, triển khai Chương trình, Kế hoạch đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ đến công chức, viên chức, người lao động. Phòng Hành chính –Tổ chức tham mưu theo dõi việc triển khai thực hiện Chương trình; xây dựng báo cáo định kỳ, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình của cơ quan; tham mưu triển khai thực hiện các quy định, chính sách đối với cán bộ nữ theo quy định; rà soát thực trạng đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức hiện có để xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp. Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh phối hợp việc thực hiện chính sách pháp luật về bình về đẳng giới.
 
BBT
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • UBND tỉnh bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công   (23/07/2021)
 • Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nâng cao (PCI) năm 2021   (20/07/2021)
 • Đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR   (20/07/2021)
 • Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu: Thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính cấp Căn cước   (09/07/2021)
 • Trung tâm Phục vụ hành chính công: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021   (01/07/2021)
 • Lịch tiếp công dân tháng 6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh   (29/06/2021)
 • Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá và nội dung Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã   (23/06/2021)
 • Triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy   (08/06/2021)
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   (03/06/2021)
 • “Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021”, “Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2021”   (26/05/2021)
 • Triển khai tuyên truyền cao điểm về cuộc bầu cử   (21/05/2021)
 • Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19   (21/05/2021)
 • Hướng dẫn công tác bầu cử   (19/05/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Triển khai một số nội dung trước, trong và sau ngày bầu cử   (13/05/2021)
 • Hướng dẫn lập hồ sơ công việc trên hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành.   (12/05/2021)