Văn phòng UBND tỉnh
Thứ tư 5/10/2022
Triển khai các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh COVID-19
 
Thực hiện Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 22/7/2021của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng,ban, trung tâm trực thuộc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 như sau:
   
Quán triệt công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế; giữ khoảng tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; thực hiện khai báo y tế thường xuyên trên Hệ thốngphần mềm truy vết của tỉnh tại địa chỉ http://truyvet.laichau.gov.vn hoặc www.tokhaiyte.vn, ứng dụng Ncovi, Bluzone; khuyến khích đặt hàng trực tuyến, giao hàng tại nhà; hạn chế việc di chuyển ra ngoài tỉnh nếu không thực sự cần thiết.
       
Tùy theo điều kiện, tính chất công việc bố trí tối đa không quá 30% số lượng công chức, viên chức, người lao độngsử dụng công nghệ thông tin luân phiên làm việc tại nhà. Phòng Văn xã trực tiếp tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; chuyên viên các phòng thuộc Khối nghiên cứu –Tổng hợp có nội dung trình kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dântỉnh khóa XV; phục vụ; lái xe cho các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh đảm bảo 100% thực hiệnlàm việc tại cơ quan.
   
Đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà phải đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; thường xuyên giữ liên lạc, cập nhật thông tin, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khiđược lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo Phòng phân công.3.Tích cực tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh tăng cường sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, hạn chế các cuộc họp, hội nghị không thực sự cần thiết, các cuộc họp trực tiếp, chỉ tổ chức họp khi đảm bảo khoảng cách, các biện pháp phòng, chống dịch.
    
Phòng Hành chính –Tổ chức tham mưu tổng hợp, xây dựng lịch làm việc của cơ quan Văn phòng; xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh. Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình, thông tin cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp xúc với người bệnh, đi vào vùng dịch báo cáo lãnh đạo Văn phòng có phương án xử lý kịp thời.
    
Trung tâm Tin học & Công báo có trách nhiệm hỗ trợ, đảm bảo điều kiện về công nghệ thông tin để công chức, viên chức làm việc tại nhà và phục vụ các cuộc họp, làm việc trực tuyến của lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyềntrên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnhtrong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; diễn biến tình hình dịch bệnh; các biện pháp phòng, chống dịch ... qua đó góp phần nâng cao nhận thức, truyền tải thông tin chính thống của tỉnh để các cấp, ngành cùng toàn thể Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết và chủ động thực hiện, tin tưởng và ủng hộ các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
    
Phòng Quản trị -Tài vụ đảm bảo vật tưcho công tác phòng, chống dịch của cơ quan; tham mưu đối với các cuộc họp, hội nghị, làm việc của các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, của cơ quan Văn phòng phải đảm bảo các biện pháp an toàn, ngăn ngừa dịch bệnh như: Khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào họp, ngồi giãn cách....
 
BBT
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • UBND tỉnh bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công   (02/07/2021)
 • Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khoá năm 2021   (21/06/2021)
 • Văn phòng UBND triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng   (11/06/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19   (03/06/2021)
 • Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021-2022 tại cơ quan Văn phòng   (03/06/2021)
 • Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý đảng viên   (21/05/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19   (17/05/2021)
 • Lịch trực nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 Văn phòng UBND tỉnh   (28/04/2021)
 • Văn phòng UBND thi đua cao điểm tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp   (26/04/2021)
 • Triển khai một số nội dung tuyên truyền tháng 4 và 5/2021   (23/04/2021)
 • Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh   (15/04/2021)
 • Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến về bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp   (05/04/2021)
 • Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021   (03/03/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh bổ nhiệm Trưởng phòng Văn xã   (25/02/2021)
 • Tuyên truyền, phổ biến kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   (25/02/2021)