Văn bản mới
Chủ nhật 22/5/2022
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-8/2021)
 

Ngày 21/7, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 183-CV/ĐU về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-8/2021); thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII.

  

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Số 30-HD/BTGĐUK ngày 20/7/2021 về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-8/2021); số 31-CV/BTGĐUK ngày 20/7/2021 về gửi đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII; Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các chi bộ thực hiện tốt một số nội dung sau:

  

Triển khai thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-8/2021), trong đó tập trung tuyên truyền cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn đổi với sự nghiệp cách mạng Việt Nam của đồng chí Võ Văn Tần; vai trò đóng góp to lớn của đồng chí trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia cách mạng, xây dựng, phát triển các tổ chức cơ sở Đảng đầu tiền ở Nam kỳ, bảo vệ, gìn giữ các tổ chức Đảng trong các thời kỳ bị địch khủng bố, duy trì sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng đối với cách mạng Việt Nam; công lao đóng góp của đồng chí Võ Văn Tần đối với cao trào cách mạng 1930 - 1931, phong trào đấu tranh Dân chủ 1936 - 1939 ở Nam kỳ và những cống hiển, ý tưởng về hình thức tổ chức hoạt động của Đảng phù hợp với cách mạng Nam kỳ hướng tới cao trào cách mạng 1939 - 1945 và Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công; phẩm chất đạo đức cách mạng, tác phong của đồng chí: Say mê, khổ công học tập, rèn luyện và không ngừng vươn lên, nâng cao lý luận cách mạng, rèn luyện qua thử thách đấu tranh cách mạng, kết hợp học tập lý luận với rèn luyện trong thực tiễn, kiên quyết, khẳng khải bảo vệ quyền, lợi ích của nhân dấn, của đất nước, kiên định với lý tường cách mạng, sắt son niềm tin với Đảng, với Tổ quốc, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, quan tâm giáo dục, giúp đỡ cán bộ, đảng viên, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trong cuộc sống luôn nói đi đôi với làm, gương mẫu, gần gũi, có lối sống giản dị, tôn trọng mọi người, 2 trong công việc luôn làm việc khoa học, sâu sát, bám sát thực tiễn, nhiệt tình, năng nổ, hết lòng vì nhiệm vụ (Có đề cương tuyên truyền gửi kèm theo).

  

Giao Chi bộ Tin học và Công báo tham mưu đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Văn phòng về kỷ niệm 130 Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-8/2021).

  

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức.

 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII   (03/06/2021)
 • Tài liệu Hỏi - Đáp các chuyên đề Nghị quyết, Đề án, Kết luận của Tỉnh ủy   (21/05/2021)
 • Ủy quyền điều hành, giải quyết công việc của Văn phòng UBND tỉnh   (29/04/2021)
 • CÔNG ĐIỆN chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh   (26/04/2021)
 • Quyết định thành lập Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu   (29/01/2021)
 • CHI THỊ công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 2026   (29/01/2021)
 • CHỈ THỊ: Tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021   (15/01/2021)
 • CHỈ THỊ về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19   (13/01/2021)
 • Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19   (09/12/2020)
 • Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật   (06/11/2020)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật   (29/10/2020)
 • Công điện số 18/CĐ-UBND đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh   (30/09/2020)
 • Quy trình xét đề nghị công nhận sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến   (24/09/2020)
 • CHỈ THị Về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021   (13/09/2020)
 • Thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020   (03/09/2020)