Tin tức sự kiện
Chủ nhật 22/5/2022
Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nâng cao (PCI) năm 2021
 
Kế hoạch nhằm góp phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh; cải thiện điểm số chỉ số“Tính năng động” phấn đấu đạt tối thiểu từ 6,80 điểm trở lên. Cụ thể hóa các nhiệm vụ góp phần thực hiện có hiệu quả, tạo lập môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo động lực cho thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế -xã hội.
Theo đó Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị, trung tâm thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng UBND  tỉnh: Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa ,một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Kế hoạch 1379/KH-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh.
 
Phối hợp với các sở, ban, ngành tiếp tục tham mưu rà soát, cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC đảm bảo mục tiêu Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 20/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC đảm bảo giải quyết trước hoặc đúng thời gian theo quy định; rà soát, đánh giá, nâng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại các cấp chính quyền đảm bảo chất lượng và các tiêu chí đã được giao tại Kế hoạch hành động số 1275/KH-UBND ngày 05/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
Đăng tải đầy đủ, kịp thời, công khai minh bạch các chủ trương chính sách mới, các văn bản chỉ đạo điều hành, các quyết định về đầu tư, xây dựng, chương trình, dự án... (trừ văn bản mật) lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh để người dân, doanh nghiệp thuận tiện trong việc tiếp cận thông tin. Đảm bảo hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo hướng mở, thuận lợi và thân thiện tiếp thu ý kiến đóng góp của Nhân dân, doanh nghiệp, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời việc tra cứu thông tin của Nhân dân và doanh nghiệp, nhà đầu tư.
 
Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp mở chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trực tuyến”trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để kịp thời hướng dẫn, giải đáp các quy định của Trung ương, của tỉnhcó liên quan.
 
Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh duy trì tốt chương trình “Cà phê doanh nhân” để trao đổi,đối thoại, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp.Tiếp tục đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả hoạt động Tổ công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh; khuyến khích người dân, doanh nghiệp trao đổi, kiến nghị những nội dung liên quan qua đường dây nóng để kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh xem xét, xử lý. Tăng cường giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, việc thực hiện các quyết định, văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với các sở, ngành, cấp huyện; đề xuất xử lý nghiêm theo quy định về trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, đơn vị nếu chậm trễ, gây ách tắc công việc.
 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp, khắc phục những tồn tại, hạn chế từng bước nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.Phối hợp với các sở, ngành tăng cường tổ chức tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Một cửa các cấp.
 
Tăng cường hơn nữa công tác giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động được cử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công; đề xuất điều chỉnh, thay thế công chức, viên chức, người lao động không đáp ứng yêu cầu. Nâng cao hơn nữa thái độ phục vụ của công chức, viên chức; định kỳ rà soát, thống kê những công chức, viên chức còn thái độ phục vụ không tốt để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thay đổi điều chỉnh cho phù hợp.Tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện các hồ sơ thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, giúp người dân, doanh nghiệp hạn chế việc đi lại nhiều lần để thực hiện các thủ tục hành chính.
 
BBT
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR   (20/07/2021)
 • Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu: Thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính cấp Căn cước   (09/07/2021)
 • Trung tâm Phục vụ hành chính công: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021   (01/07/2021)
 • Lịch tiếp công dân tháng 6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh   (29/06/2021)
 • Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá và nội dung Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã   (23/06/2021)
 • Triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy   (08/06/2021)
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   (03/06/2021)
 • “Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021”, “Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2021”   (26/05/2021)
 • Triển khai tuyên truyền cao điểm về cuộc bầu cử   (21/05/2021)
 • Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19   (21/05/2021)
 • Hướng dẫn công tác bầu cử   (19/05/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Triển khai một số nội dung trước, trong và sau ngày bầu cử   (13/05/2021)
 • Hướng dẫn lập hồ sơ công việc trên hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành.   (12/05/2021)
 • Triển khai phần mềm truy vết phòng chống dịch Covid-19   (06/05/2021)
 • Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh   (28/04/2021)