Mời họp
Thứ năm 27/1/2022
(HOẢ TỐC) Hội nghị trực tuyến, Khai mạc 14h00’ (thứ Sáu) - Ngày 13/11/2015 (GM 107)
 
Cập nhật, 16:30’ ngày 12/11/2015
Ngày 12/11/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 107/GM-UBND mời họp.
 
Nội dung:
 
Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 10 tháng đầu năm 2015; nhiệm vụ, giải pháp 02 tháng cuối năm.
         
Thành phần:
  
Chủ trì: Đại diện Thường trực UBND tỉnh;
 
Thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo Công ty: TNHH Chè Tam Đường, TNHH Xây dựng và Cấp nước Lai Châu;
 
Văn phòng UBND tỉnh: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên theo dõi khối.
  
Thời gian: bắt đầu lúc 14h00’ (thứ 6) – ngày 13/11/2015.
  
Địa điểm: Phòng trực tuyến UBND tỉnh – tầng 2 – nhà B.
 
Minh Tiến
 print   send mail