Tin tức sự kiện
Thứ bảy 22/1/2022
Phiên họp thường kỳ tháng 11
 
Sáng nay (12/11), UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11. Đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
  

 Đồng chí Đỗ Ngọc An-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.
 
Tại phiên họi các đại biểu sẽ nghe và thảo luận: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2015; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2016; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 tỉnh Lai Châu; Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030; Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương năm 2015; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Dự toán thu chi NSNN và phân bổ dự toán thu, chi NSĐP năm 2016; Báo cáo tình hình thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận Danh mục các dự án phải thu hồi đất và danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2015; những giải pháp chỉ đạo điều hành và chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2016.
  
Vào đầu phiên họp các đại biểu đã nghe và cho ý kiến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2015, kế hoạch phát triển năm 2016. Theo đó, Năm 2015, tốc độ phát triển kinh tế ước đạt 8,05% %, vượt mục tiêu đề ra (9,06%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng xác định: nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 23,63%, giảm 0,39%; công nghiệp - xây dựng chiếm 26,88%, tăng 0,05%; dịch vụ chiếm 49,49%, tăng 0,34% so với năm 2014; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt 18,2 triệu đồng.  Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa, sản lượng lương thực ước đạt đạt 196.000 tấn, vượt kế hoạch 3,2%, tăng 6.780 tấn so với năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh trong năm ước đạt 1.081,9 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch, tăng 1,98% so với năm trước.
  
Các ngành dịch vụ chủ yếu đều có bước phát triển khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 4.180 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 7,2% so với năm trước. Tổng giá trị xuất nhập khẩu ước đạt 12 triệu USD, trong đó giá trị xuất khẩu của địa phương đạt 5 triệu USD, bằng 100% kế hoạch, tăng 2,9% so với năm trước; giá trị nhập khẩu ước đạt 2 triệu USD. Hoạt động du lịch diễn ra sôi động, gắn với các hoạt động của Năm du lịch Quốc gia 2015.
 

Đồng chí Đặng Trần Thắng - Giám đốc Sở KH-ĐT trình bày báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2015, kế hoạch phát triển năm 2016 .

Lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống nhân dân được cải thiện. Tình hình chính trị trong năm được duy trì ổn định, quốc phòng – an ninh được củng cố; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được quan tâm.
  
Tiến độ sản xuất nông nghiệp đảm bảo theo kế hoạch và khung thời vụ. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được triển khai thực hiện hiệu quả, qua đó, giảm thiểu rủi ro cho người chăn nuôi. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, hết năm 2015 thực hiện tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt 11,08 tiêu chí/xã, bằng 93% kế hoạch, tăng 0,7 tiêu chí/xã so với cuối năm 2014, công nhận mới 13 xã đạt tiêu chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt tiêu chuẩn NTM lên 15 xã.
   
 Các lĩnh vực còn lại đều đạt được những kết quả khả quan. Trong đó, thông tin, văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm. Quốc phòng – an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại được mở rộng; tai nạn giao thông đạt mục tiêu giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương...
 
Bên cạnh những kết quả, báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội trong năm, như: Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm xảy ra ở một số nơi; triển khai thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về nguồn lực, trồng rừng sản xuất không đạt kế hoạch. Công tác cải cách hành chính trên một số lĩnh vực tiến độ còn chậm, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn thấp. Công tác xây dựng cơ bản còn gặp nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật xây dựng, Luật đầu tư công, đặc biệt các dự án khởi công mới năm 2015 rất chậm; Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học còn khó khăn.
 
Thảo luận tại các đại biểu đã đóng góp thêm nhiều ý kiến làm rõ hơn những khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; đồng thời, kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm hoàn thành tốt kế hoạch trọng tâm những tháng còn lại của năm. Đồng thời các đại biểu đề xuất UBND tỉnh nghiên cứu ứng vốn trước cho các huyện thực hiện việc mua giống, có chủ trương sớm về quy hoạch lâm sinh thái tại huyện Tam Đường;
  
 

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Ngọc An kết luận từng vấn đề tại phiên họp

Kết luận vấn đề nay đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và đầu tư tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, bổ sung thêm phần chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh vài báo cáo để hoàn thiện trình thường trực HĐND tỉnh. Các huyện chủ động về cây giống và duy trì cây lúa, cấy lúa xuân muộn để tránh rét và phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trong vấn đề trồng rừng, chè, đặc biệt huyện Sìn Hồ nghiên cứu trồng tốt cây dược liệu. Rà soát lại các dự án đầu tư trên địa bàn, nghiên cứu công tác xúc tiến đầu tư. Sở Công thương phối hợp với Sở Tài chính rà soát lại các chợ để quy hoạch lại cho phù hợp. Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát đánh giá lại toàn bộ chất lượng giáo viên, Sở Y tế phối Sở Lao động thương binh và xã hội ổn định lại mô hình cấp methadon để các cở sở cấp phát đi vào hoạt động có hiệu quả.
  
Ngày mai, phiên họp tiếp tục thảo luận góp ý kiến vào các nội dung còn lại.
 
Thu Hoài
 print   send mail