Mời họp
Thứ năm 27/1/2022
Làm việc với Đoàn công tác liên bộ kiểm tra thực hiện Chương trình MTGQ giảm nghèo
 
Ngày 06/11/2015, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 1689/KH-UBND đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Liên bộ kiểm tra thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2011-2015, cụ thể:
 
1. Ngày 11/11/2015
 
- 17h30’: Đón đoàn tại Nhà khách Hương Phong.
 
Thành phần:
 
Đại diện lãnh đạo Sở Lao động – TBXH.
 
Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.
 
- 19h00’: Mời Đoàn công tác Liên bộ ăn tối tại Nhà khách Hương Phong..
 
Thành phần:
 
Thường trực UBND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Lao động – TBXH, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ; Ban Dân tộc tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; BCH Quân sự tỉnh;
 
2. Ngày 12/11/2015
 
- 06h30’: Mời Đoàn công tác Liên bộ ăn sáng tại Nhà khách Hương Phong.
 
Thành phần:
 
Thường trực UBND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Lao động – TBXH, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ; Ban Dân tộc tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; BCH Quân sự tỉnh;
 
- 07h00’: Đoàn công tác Liên bộ xuất phát đi huyện Phong Thổ.
 
Thành phần:
 
Thường trực UBND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Lao động – TBXH, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ; Ban Dân tộc tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; BCH Quân sự tỉnh;
 
- 8h00’ – 11h30’: Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tại 02 – 03 xã và một số hộ dân.
 
- 12h00’: Đoàn công tác Liện bộ, tỉnh, huyện ăn trưa tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356.
 
- 13h30’: Đoàn công tác làm việc với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356.
 
- 16h00’: Đoàn công tác làm việc với UBND huyện Phong Thổ tại trụ sở UBND huyện.
 
Thành phần:
 
Đoàn công tác Liên bộ.
 
Đoàn công tác của tỉnh.
 
UBND huyện và các đơn vị liên quan của huyện.
 
- 18h00’: Ăn tối tại huyện Phong Thổ.
 
- 20h00’: Xuất phát về Thành phố Lai Châu.
 
3. Ngày 13/11/2015
 
- 07h00’: Mời đoàn công tác Liên bộ ăn sáng tại Nhà khách Hương Phong.
 
Thành phần:
 
Thường trực UBND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo các ngành: Lao động – TBXH, BCH Quân sự, Văn phòng UBND tỉnh.
 
- 08h00’: Làm việc với UBND tỉnh.
 
Địa điểm: Tại phòng họp UBND tỉnh, Tầng 3, Nhà B, Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh.
 
Thành phần:
 
Đoàn công tác Liên bộ.
 
Thường trực UBND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Lao động – TBXH, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; Ban Dân tộc tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
 
Báo Lai Châu, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh.
 
- 11h30’: Mời toàn thể đại biểu làm việc ăn trưa tại Nhà khách Hương Phong.
 
- 13h00’: Tiễn Đoàn công tác Liên bộ về Hà Nội.
 
4. Tổ chức thực hiện
 
Giao Sở Lao động – TBXH chuẩn bị tài liệu làm việc và bố trí ăn, nghỉ cho Đoàn công tác Liên bộ trong thời gian ở Thành phố Lai Châu.
 
Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp.
 
UBND huyện Phong Thổ đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ Đoàn công tác trong thời gian làm việc tại huyện; lựa chọn từ 02 – 03 xã và các hộ dân để Đoàn công tác đến kiểm tra thực tế; cử đại diện lãnh đạo huyện và các phòng ban liên quan trong chương trình kiểm tra, làm việc với các xã và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356.
 
Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356 chuẩn bị tài liệu làm việc và bố trí ăn trưa tại đơn vị.
   
Kế hoạch này thay cho giấy mời.
 
Minh Tiến
 print   send mail