Tin tức sự kiện
Thứ hai 24/1/2022
Phong Thổ: 2 xã Mường So, Khổng Lào đạt chuẩn nông thôn mới
 
Ngày 26/10, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh do đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó BCĐ Chương trình NTM tỉnh, Chủ tịch HĐTĐ làm trưởng đoàn tiếp tục thẩm định chương trình nông thôn mới tại 2 xã Mường So và Khổng Lào huyện Phong Thổ.
 
 
 
 Đoàn công tác kiểm tra công tác vệ sinh mồi trường tại xã Mường So
 
Xã Mường So đường giao thông trục xã, liên xã được nhựa hoá 100%, đường giao thông nội bản, liên bản và đường giao thông nội đồng được cứng hoát đạt trên 58%; các công trình thuỷ lợi thường xuyên cải tạo, nâng cấp đáp ứng yêu cầu tưới tiêu thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, thâm canh tăng vụ; các trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia 100%; thu nhập bình quân đầu người đạt 16 triệu/người/năm.
 
 
 
 Đoàn Công tác kiểm tra đường giao thông liên bản tại xã Mường So
 
Xã Khổng Lào hệ thống công trình thủy lợi được xây dựng theo quy hoạch, phát huy trên 80% năng lực thiết kế, đáp ứng nhu cầu sản xuất của Nhân dân; tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn đạt 100%; có 2 hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm cho người dân trên địa bàn; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77,6%, đây là mức đạt khá cao so với các xã khác trong đợt thẩm định này; 99% người dân trong xã tham gia bảo hiểm y tế; 100% thôn bản được công nhận văn hóa; tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo…
    
 
 Đoàn công tác kiểm tra nhà văn hoá tạ xã Khổng Lào
  
Sau khi khảo sát thực tế tại một số điểm bản trên địa bàn hai xã, Đoàn công tác của BCĐ chương trình NTM tỉnh đã họp đánh giá, xem xét từng tiêu chí; nhất trí đánh giá xã Khổng Lào và Mường So cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí; tiến hành bỏ phiếu với kết quả xã Khổng Lào đạt 18/19 phiếu đồng ý; xã Mường So đạt 19/19 phiếu đồng ý đạt chuẩn NTM.
 
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó BCĐ chương trình NTM tỉnh đánh giá cao kết quả mà hai xã đã đạt được, chúc mừng Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân hai xã trong đợt thẩm định này. Đề nghị huyện chỉ đạo các xã tiếp tục hoàn thiện, củng cố vững chắc các tiêu chí đạt nhưng còn yếu; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt chú ý phát triển diện tích cây sa nhân; tập trung cải tạo vườn tạp, chuyển đổi có cấu cây trồng đối với những diện tích không hiệu quả…
 
 
Hùng Cường
 print   send mail