Mời họp
Thứ năm 27/1/2022
Mời họp BTC Hội thi TDTT các DT thiểu số toàn quốc lần thứ IX, Khai mạc 08h00’ (thứ Hai)-Ngày 02/11
 
Cập nhật 16h30’ ngày 28/10/2015
Ngày 28/10/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 101/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Dự họp Ban tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ IX, khu vực I, tại tỉnh Lai Châu, năm 2015 (phiên họp lần thứ 2).
          
Thành phần:
  
Chủ trì: Đ/c Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Thành viên Ban Tổ chức theo QĐ số 1010/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên theo dõi lĩnh vực.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh.
  
Thời gian:  ½ ngày, khai mạc hồi 08h00’ (thứ Hai) – ngày 02/11/2015.
  
Địa điểm:  Phòng họp UBND tỉnh – tầng 3 – nhà B – Trung tâm HCCT tỉnh.
 
Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các thành viên Ban Tổ chức được giao lập Kế hoạch thực hiện chi tiết chuẩn bị nội dung và các tài liệu liên quan, gửi thành phần dự buổi họp trước ngày họp.
 
Minh Tiến
 print   send mail