Văn bản mới
Thứ hai 24/1/2022
Lai Châu phân bổ gần 3.000 tấn gạo cho học sinh đợt 2, năm học 2015 - 2016
 

Ngày 26/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1226 /QĐ-UBND phân bổ 2.000 tấn gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đợt 2, năm học 2015 – 2016.

Theo đó, thành phố Lai Châu trong đợt này sẽ được phân bổ hơn 24 tấn; huyện Sìn Hồ 451 tấn; huyện Tam Đường hơn 316 tấn; huyện Tân Uyên trên 439 tấn; huyện Phong Thổ 515 tấn; huyện Mường Tè gần 459 tấn và huyện Nậm Nhùn 334 tấn.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm là đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận, vận chuyển gạo hỗ trợ từ trung tâm huyện lỵ tới các trường. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiếp nhận, bảo quản và sử dụng gạo hỗ trợ học sinh đảm bảo đúng đối tượng, định mức quy định theo quy định. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chuẩn bị kho bãi, tiếp nhận gạo của Tổng Cục Dự trữ Nhà nước tại trung tâm huyện, thành phố; chỉ đạo các phòng ban kiểm tra chất lượng gạo khi nhận bàn giao từ Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Bắc. Bố trí, cân đối nguồn kinh phí giao nhận, vận chuyển, phân phối gạo từ trung tâm huyện lỵ tới các trường có học sinh được hỗ trợ (cả các trường Trung học phổ thông). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) theo quy định.

 
Thu Hoài
 print   send mail