Mời họp
Thứ sáu 21/1/2022
Mời họp trực tuyến về phòng, chống vi phạm pháp luật
 

Cập nhật 16:05’ ngày 26/10/2015

Ngày 26/10/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 100/GM-UBND mời dự họp.

   

Nội dung:

   

Hội nghị trực tuyến về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển.

   

1. Thành phần:

  

- Chủ trì: Đại diện Thường trực: Tỉnh uỷ - HĐND - UBND- UBMTTQ VN tỉnh Lai Châu.

 - Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an tỉnh, Bộ CH Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính. (Các cơ quan mời đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cơ quan mình theo thành phần của cơ quan cấp trên).

  

- Văn phòng UBND tỉnh: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên theo dõi khối.

 

- Phóng viên: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu.

  

 2. Thời gian: Bắt đầu lúc 14h00’ ngày 27/10/2015.

  

 3. Địa điểm:

   

Phòng họp trực tuyến - Văn phòng UBND tỉnh, tầng 2, nhà B, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.

(Giao Công an tỉnh chuẩn bị tài liệu họp cho các đại biểu dự Hội nghị)

 
Thu Hoài
 print   send mail