Mời họp
Thứ năm 27/1/2022
Mời họp đánh giá các DA XD tại khu TT Thương mại tỉnh, Khai mạc 08:00'-Ngày 21/10(GM 96/GM-UBND)
 
Cập nhật, 11h30’ ngày 19/10/2015
 
Ngày 19/10/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 96/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Đánh giá tình hình triển khai và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng tại khu Trung tâm Thương mại tỉnh Lai Châu theo giấy chứng nhận đầu tư đã cấp; giải quyết vướng mắc, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
          
Thành phần:
  
Đ/c Nguyễn Chương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh (chủ trì).
 
Đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Thuế tỉnh.
 
Lãnh đạo UBND thành phố Lai Châu.
 
Chủ đầu tư: Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Tiến Mạnh.
  
Thời gian:  08h00’ (thứ Tư) – ngày 21/10/2015.
  
Địa điểm:  Phòng họp UBND tỉnh – tầng 3 – nhà B – Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh.
 
Minh Tiến
 print   send mail