Tin tức sự kiện
Thứ năm 27/1/2022
Tiếp tục chương trình làm việc Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020
 
Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội, buổi sáng đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy (khóa XII), Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp Đảng bộ tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2010-2015.
 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Ngọc An trình bày báo cáo chính trị
 
Báo cáo nêu rõ:  5 năm qua, mặc dù còn nhiều thách thức, song, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt gần 8%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người đạt 18,2 triệu đồng/người/năm, tăng 1,85 lần so với năm 2010; thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 3,4 lần so với năm 2010. Sản xuất lương thực tăng cao, cơ bản giải quyết được an ninh lương thực; nhiều vùng cây công nghiệp như chè, cao su được hình thành và phát triển. Công tác khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn đạt kết quả tích cực, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 45%. Sản xuất công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao (21,58%/năm). Điểm nổi bật là đã khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế về thủy điện. Các dự án thủy điện lớn như Lai Châu, Huổi Quảng, Bản Chát, Nậm Na 2, Nậm Na 3... đã và đang được tỉnh triển khai đầu tư; một số dự án đã hoàn thành và phát huy hiệu quả.
   
Công tác di dân tái định cư các nhà máy thủy điện gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá, đã có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo đô thị, nông thôn trong tỉnh đã có nhiều đổi thay rõ rệt, hình thành hệ thống đô thị mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Bắc. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh bình quân 5,2%/năm, là sự cố gắng rất lớn của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Văn hóa các dân tộc thiểu số được bảo tồn và phát huy; các chính sách đối với người có công, chính sách dân tộc, tôn giáo, dạy nghề, giải quyết việc làm... thực hiện có hiệu quả; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, vùng tái định cư thủy điện được cải thiện rõ rệt. Quốc phòng, an ninh không ngừng được tăng cường, chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, chủ quyền và biên giới quốc gia được giữ vững.
   
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ. Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng được phát huy; hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền được nâng lên; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới. Đảng bộ Lai Châu đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; có những mô hình sáng tạo về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến quan trọng trong xây dựng chỉnh đốn Đảng, đề cao trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.
   
Tuy đạt nhiều thành tựu quan trọng song thành phố cũng còn một số hạn chế như: Tăng trưởng kinh tế không đạt chỉ tiêu Nghị quyết, chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thấp; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền một số nơi, trình độ năng lực một bộ phận cán bộ, cồng chức, viên chức còn yếu; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội có đổi mới nhưng còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu… 
  
Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu tổng quát là phát triển toàn diện, nhanh và bền vững thông qua thực hiện 10 chỉ tiêu chủ yếu như:  Tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%/năm; Tổng sản lượng lương thực có hạt trên 200.000 tấn; Thu ngân sách trên địa bàn trên 2.000 tỷ đồng; Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng bình quân trên 10%/năm; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã mặt đường được cứng hóa; trên 90% thôn, bản có đường xe máy, ô tô đi lại thuận lợi; Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia các cấp học: Mầm non 37%, Tiểu học 44%, Trung học cơ sở 33%, Trung học phổ thông 39%. Trên 70% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 12 bác sỹ/lvạn dân; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,9%/năm; tỷ lệ giảm sinh bình quân: 0,5%o/năm; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng: dưới 20%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3-4%/năm; giải quyết việc làm trên lao động/năm; đào tạo nghề trên 6.000 lao động/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 50%. 85% hộ gia đình, 65% thôn, bản, khu phố, 95% cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa. Trên 60% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; hằng năm kết nạp trên 1.000 đảng viên; trên 80% tổ chức chính quyền cơ sở đạt khá và tốt; trên 75% tổ chức cơ sở của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đạt vững mạnh.
   
Để thực hiện các chỉ tiêu trên, Đảng bộ tỉnh  đề ra 3 chương trình đột phá, phấn đấu đưa  Lai Châu thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc”.
    
Dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lai Châu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị tỉnh cần tập trung khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về nông, lâm nghiệp, thủy điện, khoáng sản, du lịch, kinh tế cửa khẩu; quan tâm chăm lo phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội, trọng tâm là giảm nghèo đa chiều bền vững, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, không ngừng củng cố, tăng cường tiềm lực an ninh, quốc phòng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và ngay sau khi kết thúc Đại hội, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020 cần bắt tay ngay vào việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, trong đó đề ra những nội dung, phần việc hết sức cụ thể và có giải pháp, lộ trình bảo đảm thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án…phù hợp với thực tế để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra.
 

 

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Bí thư TW Đảng, Chánh Văn phòng TW Đảng phát biểu chỉ đạo và trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội 
 
Buổi chiều, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, nghe các báo cáo và tham luận tại hội trường.
 
Thu Hoài
 print   send mail