Tin tức sự kiện
Thứ hai 24/1/2022
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020
 
Ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chính thức khai mạc với sự tham dự 300 đại biểu đại diện cho hơn 23.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
   
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Đại hội.
  
Diễn văn khai mạc do đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy trình bày tại Đại hội nêu rõ: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015; bàn và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng.
 

Đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí Thư Tỉnh khai mạc Đại hội  
   
 Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức, có đủ trí tuệ và năng lực để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đủ sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Lai Châu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
  
Đồng chí nhấn mạnh: Bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng với cả nước, Lai Châu đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; với chủ đề: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phát triến nông nghiệp, nông thôn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, đưa Lai Châu thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc”.
    
Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đại hội tiếp tục làm việc theo chương trình, nội dung đã đề ra. Trang thông tin Văn phòng UBND tỉnh sẽ cập nhật thường xuyên diễn biến về Đại hội.
 

Lực lượng Thanh, thiếu niên, học sinh thành phố Lai Châu chúc mừng Đại hội
 
Thu Hoài
 print   send mail