Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Thứ hai 24/1/2022
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện DA bồi thường TĐC thủy điện Lai Châu
 
Ngày 09/10, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 62/TB-UBND thông báo Kết luận của Đ/c Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau khi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Bồi thường, di dân TĐC thuỷ điện Lai Châu
  
Trong các ngày 07 và 08 tháng 10 năm 2015, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Bồi thường, di dân TĐC thuỷ điện Lai Châu, thành phần tham gia gồm có lãnh đạo và chuyên viên các Sở: Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; các Chủ đầu tư: Ban QLDA bồi thường di dân TĐC tỉnh, UBND huyện Mường Tè, UBND huyện Nậm Nhùn.
 
Sau khi kiểm tra thực địa, nghe các chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện, những tồn tại vướng mắc, kiến nghị; ý kiến của các sở, ngành, đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
 
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo hệ thống cơ sở hạ tầng tại các khu, điểm TĐC được đầu tư đồng bộ, phát huy hiệu quả, an toàn trong quá trình sử dụng, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện một số nội dung sau:
 
1. Đối với chủ đầu tư là UBND huyện Mường Tè:
 
Khu TĐC Mường Tè: Đồng ý bổ sung 02 đường xuống bến đò tại điểm TĐC Nậm Củm và Đon Lạt. Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt và triển khai theo quy định.
 
Khu TĐC Nậm Khao, xã Nậm Khao: Đồng ý bổ sung hệ thống kè chắn đất để đảm bảo an toàn cho các hộ dân, chống sạt lở mặt bằng; bổ sung gia cố hệ thống thoát nước, mặt đường cấp phối để làm đường ra nghĩa địa của bản Nậm Pục vào dự án Mặt bằng, đường nội bộ điểm TĐC Nậm Khao, xã Nậm Khao. Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định trong tháng 10 năm 2015. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.
 
Đồng ý bổ sung cống thoát nước ngang tại ngã ba đường từ cầu vào mặt bằng bên tả suối Nậm Bum để thoát nước mặt bằng; bổ sung gia cố hệ thống rãnh thoát nước, mặt đường cấp phối (nếu còn chi phí dự phòng) đường sản xuất thuộc dự án thuỷ lợi khu TĐC thị trấn Mường Tè.
 
2. Đối với chủ đầu tư là Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh:
 
Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác giám sát, chỉ đạo thi công một số công trình đã và đang triển khai. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gia cố, xử lý kỹ thuật để đảm bảo an toàn một số công trình sau:
 
- Điểm TĐC trung tâm xã Can Hồ:
 
Bổ sung kè rọ thép bảo vệ mặt bằng, rãnh thoát nước đoạn cuối mặt bằng.
 
Xử lý lún khu vực nhà văn hoá.
  
Gia cố lại toàn bộ lề theo thiết kế tuyến đường vào điểm TĐC để thoát nước mặt đường vào rãnh dọc, đảm bảo an toàn nền, mặt đường.
 
- Khu TĐC Mường Mô, xã Mường Mô:
 
Công trình đường vào điểm TĐC Bản Cang: Xử lý sạt lở tuyến đường, đặc biệt lưu ý hệ thống thoát nước, gia cố các điểm hạ lưu cống ngang để đảm bảo an toàn nền đường, mặt bằng.
 
Công trình đường vào cụm điểm TĐC Mường Mô: Bổ sung kè rọ thép dọc taluy dương đoạn đầu vào mặt bằng chống sạt lở mặt bằng Trạm y tế và Trường học; xử lý thoát nước phía sau Trụ sở xã Mường Mô, không để nước từ mái taluy chảy vào mặt bằng Trụ sở xã và kè thoát nước Trạm Công an xã.
 
Công trình đường vào cụm điểm TĐC Nậm Hài: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt để triển khai thi công trong mùa khô, đảm bảo an toàn mặt bằng trước mùa mưa lũ năm 2016.
 
- Kinh phí thực hiện: Chủ đầu tư sử dụng chi phí bảo hành công trình, chi phí dự phòng của các dự án để thực hiện.
 
- Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh chỉ đạo các nhà thầu dọn dẹp, vệ sinh các công trình sau khi hoàn thành để đảm bảo cảnh quan chung của các khu, điểm TĐC.
 
Minh Tiến
 print   send mail