Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác UBND thành phố Cần Thơ
 
(HOẢ TỐC) UBND tỉnh Lai Châu xây dựng Kế hoạch  số 1514/KH-UBND đón tiếp, làm việc với Đoàn công tác thành phố Cần Thơ.
  
Thực hiện Chương trình công tác và trao đổi kinh nghiệm Chương trình Xây dựng nông thôn mới và cải cách thủ tục hành chính tại các tỉnh Tây bắc của Đoàn UBND thành phố Cần Thơ do Đồng chí Lê Hùng Dũng – Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ làm Trưởng đoàn.
  
I. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
 
1. Ngày 04/10/2015
 
- 16h30': Đón Đoàn công tác tại Nhà khách Hương Phong (Nhà A)
 
Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng; lãnh đạo các phòng: Kinh tế ngành – TĐC, Tổng hợp – Nội chính, Quản trị - Tài vụ.
  
- 19h00': Làm việc và tiếp cơm Đoàn tại Nhà khách Hương Phong
 
Thành phần:
 
TT UBND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ; Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu; Chủ tịch UBND huyện Tam Đường.
 
Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo các phòng: Kinh tế ngành – TĐC, Tổng hợp – Nội chính, Văn xã, Quản trị - Tài vụ và chuyên viên phòng Tổng hợp – Nội chính.
 
Địa điểm: Nhà ăn lớn Nhà khách Hương Phong.
 
2. Ngày 05/10/2015
 
- 07h00': Ăn sáng tại Nhà khách Hương Phong (phòng ăn tầng 1, nhà A)
 
Thành phần:
 
TT UBND tỉnh
 
Đại diện Lãnh đạo Văn phòng; Đại diện lãnh đạo các phòng: Tổng hợp – Nội chính, Kinh tế ngành – TĐC, Văn xã và chuyên viên phòng Tổng hợp – Nội chính.
 
- 07h30': Đoàn công tác xuất phát đi thăm quan thành phố Lai Châu và Khu Kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng
 
Thành phần tham dự:
 
TT UBND tỉnh;
 
Đại diện Lãnh đạo Văn phòng; Đại diện lãnh đạo các phòng: Tổng hợp – Nội chính, Kinh tế ngành – TĐC, Văn xã.
 
- 11h00': Đoàn công tác dùng cơm trưa tại thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ
 
Thành phần:
 
Như thành phần tham gia cùng đoàn công tác;
 
Đại diện Lãnh đạo BQL Khu KTCK Ma Lù Thàng;
 
Đại diện Lãnh đạo UBND và các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện Phong Thổ (UBND huyện chủ động bố trí).
 
- 13h00': Tiễn Đoàn công tác đi Điện Biên
 
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đón, tiếp và đảm bảo các điều kiện làm việc trong thời gian Đoàn công tác tại tỉnh.
 
Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng chuẩn phòng họp và các điều kiện cần thiết khi Đoàn công tác đến làm việc tại Khu KTCK.
 
Giao UBND huyện Phong Thổ chuẩn bị cơm trưa ngày 5/10/2015 để tiếp Đoàn.
 
Căn cứ nội dung Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.
   
Kế hoạch này thay cho Giấy mời.
 
Minh Tiến
 print   send mail