Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
Kiểm tra thực địa dự án phát triển vùng chè và thực hiện dự án BTDDTĐC thủy điện Lai Châu
 
Ngày 02/10/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (HỎA TỐC) số 1510/KH-UBND kiểm tra thực địa dự án phát triển vùng chè tại khu vực xã Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ và tình hình thực hiện dự án Bồi thường, di dân TĐC thủy điện Lai Châu như sau:
  
I. LỊCH TRÌNH: 
 
1. Ngày 06/10/2015:
 
- 13h30': Đoàn xuất phát từ thành phố Lai Châu đi kiểm tra thực địa dự án phát triển vùng chè tại khu vực xã Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ.
 
Thành phần:
 
Đ/c Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND và các phòng ban liên quan huyện Sìn Hồ (UBND huyện Sìn Hồ mời lãnh đạo xã Xà Dề Phìn tham gia cùng đoàn).
 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chè Tam Đường.
 
- Buổi tối: Đoàn về thành phố Lai Châu.
 
2. Ngày 07/10/2015:
 
- 07h00': Đoàn xuất phát từ thành phố Lai Châu đi kiểm tra khu TĐC thị trấn Mường Tè.
 
Thành phần:
 
Đ/c Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông Vận tải; Văn phòng UBND tỉnh.
 
- 13h30': Đoàn đi kiểm tra khu TĐC Mường Tè và khu TĐC Nậm Khao.
 
- Buổi tối: Đoàn nghỉ tại thị trấn Mường Tè.
 
3. Ngày 08/10/2015:
 
- 06h30': Đoàn từ thị trấn Mường Tè đi kiểm tra khu TĐC Can Hồ và khu TĐC Mường Mô. (Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh đón Đoàn tại điểm TĐC trung tâm xã Can Hồ).
 
- 11h30': Đoàn ăn trưa tại điểm TĐC Nậm Hài (Giao Ban QLDA bồi thường, di dân, TĐC tỉnh bố trí).
 
- 13h00': Đoàn đi kiểm tra điểm TĐC Huổi Mắn, xã Nậm Chà, điểm TĐC thị trấn Nậm Nhùn (UBND huyện Nậm Nhùn đón đoàn tại điểm TĐC thị trấn Nậm Nhùn) và Đường Nậm Đoong - Pú Đao khu TĐC Lê Lợi.
 
- Buổi tối: Đoàn về thành phố Lai Châu.
 
II. CHUẨN BỊ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:
 
Chủ đầu tư các dự án thành phần thuộc đối tượng kiểm tra chuẩn bị hồ sơ dự án; mời đại diện các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn tham gia cùng Đoàn.
 
Giao UBND huyện Mường Tè đảm bảo điều kiện ăn, nghỉ cho đoàn trong thời gian đoàn làm việc trên địa bàn huyện.
 
Ban QLDA Nhà máy thủy điện Sơn La đảm bảo giao thông tuyến đường tránh nhập TL127 để đoàn đi kiểm tra các khu TĐC thủy điện Lai Châu ngày 07 và 08 tháng 10.
   
Kế hoạch này thay cho Giấy mời.
 
Minh Tiến
 print   send mail