Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Thứ hai 24/1/2022
Kết luận của Phó CT UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại, bất cập đối với các DA thu hội đất
 
Ngày 24/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 55 /TB-UBND, Kết luận của đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại, bất cập đối với các dự án thu hồi đất tại địa bàn Nậm Loỏng 3, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu.
 
Kết luận nêu rõ: Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Kết luận thanh tra số 477/KL-TTr ngày 17/10/2014 về việc thu hồi đất của gia đình ông Vùi Văn Thàng tại địa bàn Nậm Loỏng 3, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu để thực hiện các dự án và việc giao, quản lý, sử dụng đất đối với Công ty TNHH khoáng sản Lai Châu từ năm 2004 đến nay;
  
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 266/BC-STNMT ngày 09/4/2015 về việc giải quyết tồn tại, bất cập đối với các dự án thu hồi đất tại địa bàn Nậm Loỏng 3, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu theo nội dung Công văn số 1774/UBND-TN ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh Lai Châu;
 
Căn cứ Đơn đề nghị ngày 11/8/2015 của ông Vùi Văn Hình gửi Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về việc đòi lại đất đã thu hồi và tiền đền bù tài sản, hoa màu trên đất,
 
Ngày 24 tháng 9 năm 2015, đồng chí Lê Trọng Quảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân thành phố Lai Châu tiến hành khảo sát thực tế tại địa bàn Nậm Loỏng 3, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu; sau khi nghe tâm tư, nguyện vọng của gia đình ông Vùi Văn Hình, ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tham dự, đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
 
1. Về đề nghị của ông Vùi Văn Hình:
  
Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Lai Châu chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng UBND phường Quyết Thắng xác định toạ độ, cắm mốc giới thửa đất thổ cư có diện tích 200 m2, chiều rộng bám mặt đường Quốc lộ 4D là 13,33m, chiều sâu là 15m để gia đình ông Vùi Văn Hình xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống; việc cắm mốc, bàn giao thửa đất xong trước ngày 28/9/2015.
 
Căn cứ hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng và tình hình thực tế quản lý, sử dụng, UBND thành phố Lai Châu xem xét giải quyết việc đòi lại đất đã thu hồi và tiền đền bù tài sản, hoa màu trên đất còn thiếu cho hộ gia đình ông Vùi Văn Hình theo quy định của pháp luật.
 
2. Đối với thửa đất Công ty TNHH MTV khoáng sản Lai Châu đang quản lý, sử dụng làm trụ sở làm việc:
 
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường mời Công ty TNHH MTV khoáng sản Lai Châu đến làm việc xác định nhu cầu sử dụng đất của công ty; nếu Công ty TNHH MTV khoáng sản Lai Châu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thửa đất trên, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định giao đất, thuê đất cho công ty theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.
  
3. Đối với thửa đất đã thu hồi giao cho Trường Dân tộc nội trú tỉnh quản lý, sử dụng nhưng chưa hoàn thành đền bù, giải phóng mặt bằng:
 
- Trường Dân tộc nội trú tỉnh giữ nguyên hiện trạng đang quản lý, sử dụng; Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh lại hồ sơ giao đất Trường Dân tộc nội trú tỉnh cho phù hợp với hiện trạng trước ngày 31/10/2015.
 
- Phần diện tích đất đã thu hồi nhưng chưa hoàn thành đền bù, giải phóng mặt bằng; giao Uỷ ban nhân dân thành phố Lai Châu quản lý, sử dụng theo hướng:
 
+ Phần diện tích nào người dân đang ở, hoàn thiện hồ sơ giao đất cho người dân quản lý, sử dụng (nếu người dân có nhu cầu).
 
+ Phần diện tích nào chưa sử dụng, giao Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.
 
4. Đối với phần diện tích còn lại của các dự án thu hồi đất tại địa bàn Nậm Loỏng 3, phường Quyết Thắng.
 
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường đo đạc lại toàn bộ các thửa đất theo hiện trạng đang quản lý, sử dụng so sánh với hồ sơ thu hồi đất tổng thể của các dự án thu hồi theo Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 16/4/2004 của UBND tỉnh Lai Châu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định theo hướng:
 
- Đối với các thửa đất do các tổ chức đang quản lý, sử dụng; yêu cầu hoàn thiện hồ sơ nộp Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh giao đất, thuê đất trước ngày 31/12/2015.
 
- Đối với phần diện tích đất còn lại, giao UBND thành phố Lai Châu quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.
 
Thu Hoài
 print   send mail