Tin tức sự kiện
Thứ sáu 21/1/2022
Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về kinh tế tập thể
 
Sáng nay (22/9), Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành về sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
 
Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Anh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thiện Nhân- Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Vương Đình Huệ - Uỷ viên BCH trung ương Đảng Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Vũ Văn Ninh – Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại đâu cầu tỉnh ta đồng chí Vũ Văn Hoàn – Phó Bí thư Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan tham dự Hội nghị.
  
 
 
 Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu
  
Theo báo cáo đánh giá, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương đã tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số số 56-KL/TW và tuyền truyền nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể nghiêm túc, với bằng nhiều hình thức phong phú như: Biên soạn giáo trình tuyên truyền luật Hợp tác xã năm 2012, toạ đàm, làm phóng sự, phim tài liệu và đưa tin, bài về vài trò của Hợp tác xã (HTX) trong xây dựng nông thôn mới…
 
Xác định vai trò, trách nhiệm của các cấp đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên trong phát triển kinh tế tập thể; về công tác quản lý nhà nước được phân công, phân cấp rõ ràng... hệ thống cơ chế chính sách cơ bản được hình thành, tạo hành lang pháp lý quan trọng phát triển kinh tế tập thể.
 
Liên minh HTX, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, hội, hiệp hội đã phát huy và trò trách nhiệm trong phát triển kinh tế tập thể…
 
Tỉnh Lai Châu đã quan tâm, chỉ đạo và cụ thể hóa các văn bản của Nhà nước Chỉ đạo các sở, ngành thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo quy định. Giao Liên minh HTX tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn và hàng năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND phê duyệt.
 
Phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể; chỉ đạo các cấp, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế tập thể.
 
Thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích thành lập mới và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý HTX, THT nhằm đáp ứng nhiệm vụ quản lý, điều hành. Trong 6 tháng đầu năm 2015, số HTX được miễn giảm thuế là 5 với tổng số tiền được miễn giảm là 60 triệu đồng.
   
Tính đến 30/6/2015 toàn tỉnh có 258 HTX, tăng 8 so với năm 2014, Trong đó: HTX đang hoạt động 203 HTX, tạm ngừng hoạt động, xin giải thể 55 HTX. Trong 6 tháng đầu năm 2015,tổng doanh thu của HTX đạt 90 tỷ đồng, giảm 28 tỷ đồng với cùng kỳ năm 2014 (do 55 HTX ngừng hoạt động), doanh thu bình quân của 1 HTX đạt 443,5 triệu đồng, đạt 49,8% so với kế hoạch. Trong đó doanh thu do cung ứng sản phẩm dịch vụ cho thành viên đạt 49,4 triệu đồng chiếm 11,1% tổng doanh thu bình quân của 1 HTX. Nộp ngân sách đạt trên 800 triệu đồng, tăng 200 triệu so với cùng kỳ năm 2014.
 
Tham luận tại Hội nghị đa số các đại biểu đều tán thành với báo cáo sơ kết của Ban Kinh tế Trung ương, một số đại biểu đề xuất kiến nghị Bộ Chính trị cần có cơ chế chính sách hỗ trợ cho loại hình HTX như: Phát triển mô hình, bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ giá sản xuất...; giảm mức thuế cho các HTX và các quỹ tín dụng Nhân dân.
 
Kết luận Hội nghị đồng chí Lê Hồng Anh – Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao kết quả mà cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp đã đạt được trong 3 năm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, đồng chí cũng nhấn mạnh các cấp các ngành cần tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền sâu, rộng Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị; triển khai luật Hợp tác xã năm 2012, các văn bản hướng dẫn một cách có hiệu quả, tháo gỡ khó khăn để tạo điều kiện cho HTX phát triển và trở thành nòng cốt của Kinh tế tập thể; phát triển nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả nâng cao thu nhập của các thành viên.
 
Hùng Cường
 print   send mail