Mời họp
Thứ bảy 22/1/2022
Giấy mời họp số 87/GM-UBND, Khai mạc 14h00’ - Ngày 22/9/2015
 
 Cập nhật 15:30', 18/9/2015
Ngày 18/9, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 87/GM-UBND mời họp.
  
Nội dung:  
 
Đoàn giám sát - Hội đồng nhân dân tỉnh; Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả giám sát về tình hình thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho các hộ đồng bào dân tộc thiếu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khàn trên địa bàn tỉnh.
  
Thành phần:
  
-    Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh (Theo Ouyết định số 223/QĐ-HĐND ngày 04/9/2015);
 
-    Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh;
 
-    Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh;
 
-    Lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn Phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;
 
-    Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lai Châu.
   
2. Thời gian: Khai mạc hồi 14h00’- Ngày 22/9/2015.
    
3.Địa điểm:
  
Phòng họp UBND tỉnh - Tầng 3 - Nhà B - Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh.
 
Thu Hoài
 print   send mail