Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
(HOẢ TỐC) Kế hoạch làm việc với đoàn giám sát của UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Quốc hội
 
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (HOẢ TỐC) số 1432/KH-UBND, Làm việc với đoàn giám sát của ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Quốc hội về tình hình thực hiện công tác di dân tái định cư dự án thuỷ điện Lai Châu và khí tượng thuỷ văn của tỉnh.
  
 Theo Kế hoạch ngày 21/9/2015:
  
14h00': Đón và đưa Đoàn đi kiểm tra một số Trạm Khí tượng thuỷ văn của tỉnh (giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh bố trí).
   
Thành phần: Đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh.
  
19h00': Tiếp cơm đoàn tại Nhà khách Hương Phong.
  
Thành phần:
 
+ Đoàn giám sát của Uỷ ban KHCN&MT - Quốc hội;
 
+ Mời Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
 
+ Mời Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
+ Đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh;
 
+ Lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh; Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh.
Buổi tối: Đoàn nghỉ tại Nhà khách Hương Phong
  
Ngày 22/9/2015:
   
07h00': Đoàn ăn sáng, sau đó xuất phát đi thị trấn Nậm Nhùn khảo sát điểm TĐC mặt bằng công trường và công trường thuỷ điện Lai Châu.
  
Thành phần:
 
+ Đoàn giám sát của uỷ ban KHCN&MT - Quốc hội;
  
+ Mời Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
 
+ Đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh;
  
+ Lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh; Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh.
   
+ Lãnh đạo UBND, HĐND huyện Nậm Nhùn (đón Đoàn tại thị trấn Nậm Nhùn).
    
Buổi trưa: Đoàn dùng cơm tại Ban QLDA Nhà máy thuỷ điện Lai Châu   
   
14h00':  Khảo sát công trường, Trạm thuỷ văn  của Nhà máy và  làm  việc với UBND tỉnh, Ban QLDA Nhà máy thuỷ điện Sơn La tại Trụ sở Ban QLDA Nhà máy.
     
Sau khi làm việc xong, Đoàn công tác về nghỉ tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên, kết thúc chuyến công tác tại Lai Châu.
  
UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo chung tình hình thực hiện dự án di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Lai Châu để làm việc với Đoàn công tác của Quốc hội.
   
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về khí tượng thuỷ văn để làm việc với Đoàn công tác của Quốc hội; chủ động liên hệ đón, phối họp với Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh bố trí Trạm để Đoàn khảo sát.
 
Giao UBND huyện Nậm Nhùn đảm bảo điều kiện để đoàn kiểm tra thực địa tại điểm TĐC Noong Kiêng.
 
Giao Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo chỗ nghỉ cho đoàn công tác tối ngày 21/9/2015 tại Nhà khách Hương Phong; Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh bố trí cơm phục vụ tiếp Đoàn trong thời gian đoàn công tác làm việc tại tỉnh.
 
Đề nghị Ban QLDA Nhà máy thuỷ điện Sơn La đảm bảo điều kiện ăn, nghỉ cho đoàn công tác của Quốc hội, của tỉnh trong thời gian đoàn khảo sát tại công trường ngày 22/9/2015.
    
Kế hoạch này thay cho Giấy mời.
 
Thu Hoài
 print   send mail