Mời họp
Thứ năm 27/1/2022
Kiểm tra và làm việc của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại huyện Nậm Nhùn.
 
Ngày 17 tháng 9 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1418/KH-UBND, Kiểm tra và làm việc của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại huyện Nậm Nhùn. 
 
I. THÀNH PHẦN ĐOÀN
  
1. Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn.
 
2. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch:
 
Đ/c Sùng A Hồ - Giám đốc Sở;
Đ/c Nguyễn Ngọc Chiến – Trưởng phòng Xây dựng nếp sống VH&GĐ;
Đ/c Lê Thị Ngọc Châm – Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa;
Đ/c Lê Quang Minh – Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch.
 
3. Sở Y tế:
 
Đ/c Nguyễn Văn Đối – Phó Giám đốc Sở;
Đ/c Hoàng Văn Thắng – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y;
Đ/c Chu Văn Ban – Chi cục Trưởng Chi cục Vệ sinh ATTP;
Đ/c Phạm Thanh Ngọc – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh.
 
4. Sở Giáo dục và Đào tạo:
 
Đ/c Bùi Văn Quyết – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính.
5. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh: Đồng chí Dương Đình Mai - Phó Trưởng phòng Văn xã.
6. Phóng viên Báo Lai Châu, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh.
 
II. LỊCH TRÌNH KIỂM TRA, LÀM VIỆC
 
1. Ngày 22/9/2015:
 
+ 07h00’: Đoàn xuất phát từ Tp Lai Châu.
 
+ Từ 08h00’ đến 10h00’: Đoàn kiểm tra tại xã Trung Chải.
 
+ 10h00’: Đoàn rời xã Trung Chải đi xã Lê Lợi và ăn trưa tại xã Lê Lợi.
 
- Buổi chiều: Đoàn kiểm tra tại xã Lê Lợi và xã Pú Đao.
 
- Buổi tối: Đoàn ăn tối và nghỉ tại thị trấn Nậm Nhùn.
 
2. Ngày 23/9/2015:
 
- Buổi sáng: 07h00’ Đoàn xuất phát từ thị trấn Nậm Nhùn đi kiểm tra tại các xã Nậm Hàng, Mường Mô và ăn trưa tại xã Mường Mô.
- Từ 14h00’ đến 16h00’: Đoàn làm việc với đại diện lãnh đạo huyện và các phòng, ban, đơn vị liên quan tại Trụ sở UBND huyện.
  
- 16h00’: Đoàn rời thị trấn Nậm Nhùn về thành phố Lai Châu.
 
III. THÀNH PHẦN CỦA HUYỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA VÀ DỰ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN
 
- Tham gia chương trình kiểm tra tại các xã, thị trấn: Đại diện lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các phòng, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thông tin, Trung tâm Y tế huyện.
 
- Dự buổi làm việc với Đoàn công tác: Đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Văn hóa Thông tin; Trung tâm Y tế huyện; Lãnh đạo Ban Chỉ đạo vì chất lượng vệ sinh ATTP huyện và các phòng ban khác có liên quan; đại diện lãnh đạo các trường THPT, PTDTNT trên địa bàn huyện.
 
Theo đó, UBND tỉnh giao:
  
UBND huyện chuẩn bị báo cáo (theo Đề cương gửi kèm), chuẩn bị phòng họp, mời các đại biểu tham gia chương trình kiểm tra, dự làm việc với Đoàn công tác.
 
Kế hoạch này thay cho Giấy mời.
 
Thu Hoài
 print   send mail