Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
Hoãn họp Ban Chỉ đạo tỉnh dự án Bồi thường, di dân TĐC thuỷ điện Sơn La – Lai Châu
 
 Cập nhật 15:30', ngày 15/9/2015 
Ngày 14/9/2015, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1385/UBND-NN về việc thay đổi thời gian họp Ban Chỉ đạo tỉnh dự án Bồi thường, di dân TĐC thuỷ điện Sơn La – Lai Châu.
    
Theo công văn số 1346/UBND-NN ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh Lai Châu thời gian họp Ban chỉ đạo vào  ngày 18/9/2015. Tuy nhiên, do chương trình công tác đột xuất của Lãnh đạo UBND tỉnh nên UBND tỉnh xin hoãn tổ chức họp Ban Chỉ đạo, lịch họp cụ thể sẽ có thông báo sau.
 
Các nội dung chuẩn bị phục vụ họp Ban Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện theo Công văn số 1346/UBND-NN ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh.
 
 
Hùng Cường
 print   send mail