Hoạt động
Thứ hai 18/1/2021
Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 9/2015
 
Ngày 14/9/2015, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 50 - CV/ĐU, hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 9/2015; quán triệt các Nghị quyết Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ VIII; đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh Lần thứ XIII.
 

 
Theo đó, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền tháng 9 năm 2015, tập trung vào 06 nội dung theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh; ngoài ra cần nhấn mạnh một số sự kiện quan trọng diễn ra trong tháng 9 năm 2015 như: Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, khai giảng năm học mới (05/9). Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015); 46 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2015); 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 – 10/9/2015); 85 năm Ngày Xô viết Nghệ - Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2015); 61 năm Ngày giải phóng Lai Châu (30/9/1954 – 30/9/2015).
 
 Tổ chức tuyên truyền đến toàn thể đảng viên, quần chúng về ý thức chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, địa phương; nêu cao tinh thần cảnh giác trong quản lý, bảo vệ tài sản cơ quan… góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.
 
Hướng dẫn số04-HD/BTG ngày 27/8/2015 của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh; Công văn số 2382/CAT-PA81-PA83 ngày 26/8/2015 của Công an tỉnh yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ download trên Trang thông tin điện tử Văn phòng, mục Hoạt động của Đảng uỷ Văn phòng (Riêng các văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Lai Châu làn thứ VIII đã gửi cho Bí thư các Chi bộ trực thuộc).
 
Kết thúc đợt học tập báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện về Đảng uỷ Văn phòng (qua phòng Hành chính – Tổ chức) trước ngày 30/9/2015 để tổng hợp báo cáo Đảng uỷ cấp trên.
 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8/2015   (04/08/2015)
 • Tài liệu về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW và nội dung tuyên truyền tháng 7/2015   (27/07/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 4/2015   (07/04/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11 năm 2014   (05/11/2014)
 • Tuyên truyền tháng 10 năm 2014   (29/09/2014)
 • Kết nạp Đảng viên Chi bộ Quản trị - Tài vụ   (11/07/2014)
 • Thi tìm hiểu lịch sử 105 năm thành lập tỉnh; 65 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu   (14/03/2014)
 • Kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế của BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh   (12/02/2014)
 • Triển khai xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4   (12/02/2014)
 • Hướng dẫn số: 62-HD/ĐU ngày 27/01/2014 của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh   (11/02/2014)
 • Kế hoạch tuyên truyền các sự kiện lịch sử lớn trong năm 2014   (11/02/2014)
 • Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013   (11/01/2014)
 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ   (29/10/2013)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2013 và Quy chế giải thưởng   (28/10/2013)
 • Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh triển khai công tác xây dựng Đảng   (14/08/2013)