Mời họp
Thứ năm 27/1/2022
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị về công tác bảo vệ phát triển rừng và trồng chè trên địa bàn tỉnh
 
 Ngày 15/9, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1387 /KH-UBND, Tổ chức Hội nghị về công tác bảo vệ phát triển rừng và trồng chè trên địa bàn tỉnh.
  
 Theo đó, Hội nghị về công tác bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011-2015  và ký kết chương trình trồng rừng thay thế năm 2015 trên địa bàn tỉnh.
   
 1. Thời gian: Khai mạc hồi 08h00' ngày 16/9/2015 (có Chương trình kèm theo)
  
 2. Địa điểm: Hội trường A3, Trung tâm HC-CT tỉnh
 
3. Thành phần:
 
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan của các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Nông nghiệp & PTNT, Tài chính, Kế hoạch & ĐT, Tài nguyên & Môi trường;
 
+ Các huyện, thành phố: Bí thư, Chủ tịch UBND và PCT UBND huyện/thành phố; đại diện các đơn vị: Phòng Nông nghiệp & PTNT/Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Ban Quản lý rừng phòng hộ, Hạt Kiểm lâm.
 
+ Phóng viên: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Trang thông tin điện tử VPUBND tỉnh.
   
Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án phát triển vùng trè tập trung chất lượng cao trên địa bàn tỉnh.
 
 1. Thời gian: Khai mạc hồi 14h00’ ngày 16/9/2015 (có Chương trình kèm theo);
  
2. Địa điểm: Phòng họp số 10, Trung tâm HC-CT tỉnh
  .
3. Thành phần:
 
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan của các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Nông nghiệp & PTNT, Tài chính, Kế hoạch & ĐT, Tài nguyên & Môi trường;
 
+ Các huyện (Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, Sìn Hồ) và thành phố: Bí thư, Chủ tịch UBND và PCT UBND huyện/thành phố; đại diện các đơn vị: Phòng Nông nghiệp & PTNT/Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên & Môi trường.
 
+ Các Công ty chè: Công ty CPĐTPT chè Tam Đường; Công ty CP trà Than Uyên, Công ty TNHH chè Hồng Đức.
 
+ Phóng viên: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Trang thông tin điện tử VPUBND tỉnh.
 
UBND giao Sở Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị các nội dung sau:
Chuẩn bị các báo cáo: Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch bảo vệ & phát triển rừng giai đoạn 2011-2015; kế hoạch và giải pháp thực hiện giai đoạn 2016-2020; Sơ kết đánh giá tình hình thực hiện công tác trồng rừng thay thế năm 2015, kế hoạch và giải pháp thực hiện năm 2016; Sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Đề án phát triển vùng chè tập trung chất lượng cao năm 2015, kế hoạch và giải pháp thực hiện năm 2016.
 
Chủ trì phối hợp với UBND huyện Sìn Hồ hoàn thiện và trình bày tại Hội nghị Dự án phát triển vùng chè gắn với xây dựng nhà máy chế biến tại khu vực xã Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ.
 
 Chuẩn bị Hội trường, maket, lễ tân, hậu cần và các điều kiện thiết yếu phục vụ hội nghị.
 
Thu Hoài
 print   send mail