Chương trình công tác tháng
Thứ tư 3/3/2021
Chương trình công tác tháng 9/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 
Ngày 01-02/9:
Dự Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
Ngày 01-04/9:
Kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới tại các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn
Ngày 03/9:
- Làm việc với Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch
- Dự Lễ khánh thành công trình Trường THCS xã Nậm Pì
Ngày 04/9:
Dự Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2014
Ngày 05/9:
Dự khai giảng năm học 2015-2016
Ngày 07/9:
Họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2015
Ngày 08-09/9:
Dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Ngày 10/9:
Dự Hội thảo cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
Ngày 11-13/9:
Kiểm tra công tác tái định cư thuỷ điện Sơn La, Lai Châu
Ngày 11/9:
Dự kỳ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Toàn án Nhân dân
Ngày 12/9:
Dự Hội nghị tổng kết chương trình hỗ trợ các huyện nghèo do EVN hỗ trợ giai đoạn 2009-2015, ký kết giai đoạn 2016-2020
Ngày 14/9:
Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 28
Ngày 15/9:
Họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh dự án TĐC thuỷ điện Sơn La
Ngày 16-17/9:
Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
Ngày 16/9:
Dự Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi), Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND
Ngày 17-24/9:
Hội nghị tổng kết chương trình bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2015; Hội nghị sơ kết công tác trồng chè năm 2015. (Có giấy mời hội nghị sau).
Ngày 18/9:
Họp Thường trực UBND tỉnh
Ngày 21-24/9:
Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại một số huyện trên địa bàn tỉnh. (Có Kế hoạch sau)
Ngày 25/9:
Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ
Ngày 30/9:
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 8/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/08/2015)
 • Chương trình công tác tháng 7/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/07/2015)
 • Chương trình công tác tháng 6/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/06/2015)
 • Chương trình công tác tháng 5/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/05/2015)
 • Chương trình công tác tháng 4/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/04/2015)
 • Chương trình công tác tháng 3/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/03/2015)
 • Chương trình công tác tháng 02/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/02/2015)
 • Chương trình công tác tháng 01/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/01/2015)
 • Chương trình công tác tháng 12/2014 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/12/2014)
 • Chương trình công tác tháng 11/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/11/2014)
 • Chương trình công tác tháng 10/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/10/2014)
 • Chương trình công tác tháng 9/2014 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/09/2014)
 • Chương trình công tác tháng 8/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (31/07/2014)
 • Chương trình công tác tháng 7/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/07/2014)
 • Chương trình công tác tháng 6/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/06/2014)