Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
Giấy mời họp số 84/GM-UBND, Khai mạc 07h30’ (thứ Năm) - Ngày 10/9/2015
 
Cập nhật, 16:30’ ngày 03/9/2015
 
Ngày 03/9/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 84/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
UBND tỉnh phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam tổ chức “Hội thảo cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lai Châu”
          
Thành phần:
  
Thường trực Tỉnh ủy;
 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
 
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu;
 
Các Sở, ban, ngành tỉnh: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá TT&DL, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động TB&XH, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Ban QL Khu KTCK Ma Lù Thàng. (Mời 01 đ/c Lãnh đạo, 02 đ/c Trưởng phòng và 02 đ/c chuyên viên phụ trách công tác kế hoạch, tổng hợp).
 
Các huyện, thành phố: Chủ tịch UBND; Chánh Văn phòng HĐND-UBND; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp & PTNT, Công thương, Giáo dục, Tài nguyên - môi trường, Nội vụ, Lao động TB & XH, Tư pháp.
 
Lãnh đạo Hội Doanh nghiệp trẻ và một số Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (do Hội doanh nghiệp trẻ mời).
 
Các Chi nhánh  Ngân hàng: Nông nghiệp và PTNT, Đầu tư và Phát triển, Công thương, Phát triển Việt Nam.
 
Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo và chuyên viên các khối.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh; Báo Nhân dân, VOV khu vực Tây Bắc, Thông tấn xã VN thường trú tại Lai Châu.
  
(Đề nghị các đồng chí xác nhận thành phần tham dự về Văn phòng UBND tỉnh qua số ĐT: 02313.876.359 hoặc Email: pthvpubnd-laichau@chinhphu.vn trước 10h ngày 09/9/2015)
 
Thời gian:  ½ ngày, khai mạc lúc 07h30’ (thứ Năm) – ngày 10/9/2015.
  
Địa điểm:  Hội trường lớn – Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh.
 
Tài liệu hội thảo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch & Đầu tư tại địa chỉ: Sokhdt.laichau.gov.vn, mục “Tài liệu, biểu mẫu hướng dẫn/Tài liệu Hội thảo PCI”.
 
(Các đơn vị chủ động nghiên cứu, in tài liệu và chuẩn bị nội dung phát biểu thảo luận tại Hội thảo, nội dung thảo luận tập trung vào các giải pháp nhằm cải thiện các chỉ số thành phần PCI của tỉnh).
 
Minh Tiến
 print   send mail