Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
(THAY GIẤY MỜI) (HOẢ TỐC) Kế hoạch làm việc với đoàn công tác của Bộ LĐTBXH
 
Đánh giá kết quả thực hiện Dự án di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La và thực trạng đời sống, sản xuất của người dân tái định cư trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch làm việc với Đoàn công tác của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 
 
1. Ngày 30/8/2015:
 
- 16h00’: Đón đoàn tại Nhà khách Hương Phong.
 
Thành phần: Lãnh đạo, cán bộ các đơn vị: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Văn phòng UBND tỉnh.
 
- 19h00’: Tiếp cơm đoàn tại Nhà khách Hương Phong.
 
Thành phần:
 
Đoàn công tác của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 
Đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng UBND tỉnh; Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh.
 
2. Ngày 31/8/2015:
 
- 07h00’: Mời Đoàn ăn sáng, sau đó xuất phát đi kiểm tra một số điểm TĐC tại vùng thấp huyện Sìn Hồ.
 
Thành phần:
 
Đoàn công tác của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 
Đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các đơn vị: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng UBND tỉnh; Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh.
 
Lãnh đạo UBND, phòng ban liên quan huyện Sìn Hồ (do UBND huyện Sìn Hồ chủ động bố trí) đón Đoàn tại Trung tâm xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ.
 
- Buổi trưa: Đoàn dùng cơm tại xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ.
 
- 14h00’: Đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh tại Phòng họp Tầng 3, Nhà B, khu Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.
 
Thành phần: Như thành phần đi kiểm tra thực tế.
 
- 19h00’: Tiếp cơm đoàn.
 
Thành phần: Như thành phần làm việc.
 
3. Ngày 01/9/2015:
 
- 07h00’: Mời Đoàn ăn sáng và tiễn Đoàn về Hà Nội.
 
Thành phần:
 
Đoàn công tác của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 
Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh.
 
II. Chuẩn bị điều kiện làm việc:
 
1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo để làm việc với Đoàn công tác; chủ động liên hệ, đón tiếp Đoàn trong thời gian Đoàn làm việc tại tỉnh.
 
Nội dung báo cáo theo hướng dẫn tại Công văn số 5249/BNN-KTHT ngày 02/7/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
 
2. Giao UBND huyện Sìn Hồ đảm bảo điều kiện để đoàn kiểm tra thực tế tại vùng thấp huyện Sìn Hồ; bố trí cơm trưa ngày 31/8/2015 tại xã Nậm Tăm.
 
3. Giao Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo chỗ nghỉ cho đoàn công tác; Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh bố trí cơm phục vụ tiếp Đoàn trong thời gian đoàn công tác làm việc tại tỉnh.
 
Trên đây là kế hoạch làm việc với Đoàn công tác của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Kế hoạch này thay cho Giấy mời.
 
Minh Tiến
 print   send mail