Tin tức sự kiện
Thứ năm 27/1/2022
Sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015
 
Sáng nay 26/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015, đề xuất phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.
   

   Toàn cảnh hội nghị
  
Dự hội nghị có các đồng chí Vương Văn Thành - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Tăng - Giám đốc sở Nội vụ; Phạm Đức Hùng - Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Bộ nội vụ, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.
 
Sau 5 năm triển khai CCHC, nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, hiệu quả công việc cao hơn; cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư tốt hơn. Bộ máy hành chính được tổ chức khoa học, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; thể chế nền hành chính được cải cách và hoàn thiện cơ bản; tính dân chủ, công khai, minh bạch được phát huy; chính sách quản lý tài chính công thực hiện theo cơ chế khoán biên chế, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, biên chế, tài chính…
 
Giai đoạn 2011-2015, tỉnh đã ban hành 266 văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra 1.675 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản có chứa quy phạm pháp luật. Qua kiểm tra ra thông báo yêu cầu đổi mới, bổ sung 59 văn bản không còn phù hợp, bãi bỏ 43 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành điện tử đã được triển khai áp dụng tại 25 cơ quan hành chính nhà nước các cấp; 112 cơ quan triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001-2008 vào hoạt động của cơ quan; Đầu tư hệ thống mạng LAN tại các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện, kết nối trực tiếp với hệ thống mạng thông tin của tỉnh; các xã được trang bị máy tính phục vụ chuyên môn, có khả năng kết nối với mạng thông tin của tỉnh để gửi, nhận văn bản; Tiến hành rà soát, giảm các thủ tục hành chính 3 cấp xuống còn 936 thủ tục; 18/21 sở, ban, ngành, 8/8 huyện, thành phố và 100% xã, thi trấn thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông;...
 
Phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn 2016-2020 tỉnh đạt ra mục tiêu chung là đến năm 2020, xây dựng một nền hành chính tỉnh thành một hệ thống thống nhất, thông suốt tiến tới hiện đại, đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch; Cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; Bộ máy hành chính cac cấp trong tỉnh được cải cách gọn nhẹ, phù hợp với quy định của Trung ương và tỉnh. Cụ thể hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính , cơ chế, chính sách, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; Xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, minh bạch, thông suốt, chuyên nghiệp, tiến tới hiện đại.
  
Kết luận hội nghị đồng chí Vương Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong công tác CCHC những năm qua. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung thực hiện tốt mô hình một cửa và một cửa liên thông; giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; có biện pháp đánh giá đúng hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức; tăng cường khai thác và sử dụng hiệu quả các phần mềm công nghệ thông tin đã triển khai ứng dụng trong thực hiện nhiệm vụ; quan tâm đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị để cán bộ, công chức nâng cao hiệu quả công việc…
 
Tại Hội nghị, UBND tỉnh tặng bằng khen 13 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015.
 
Thu Hoài
 print   send mail