Mời họp
Thứ bảy 22/1/2022
Giấy mời họp số 79/GM-UBND, khai mạc 07h30’ (Thứ Tư) - ngày 26/8/2015
 
Cập nhật, 15:30’ ngày 19/8/2015
Ngày 19/8/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 79/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015
         
Thành phần:
  
Đại biểu Trung ương: Đại diện lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ.
 
Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; các đồng chí Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
 
Lãnh đạo, chuyên viên làm công tác cải cách hành chính của Văn phòng (hoặc Phòng Tổ chức hành chính) các sở, ban, ngành tỉnh.
 
Lãnh đạo, chuyên viên làm công tác cải cách hành chính của Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.
 
Đại diện lãnh đạo UBND các xã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015.
 
Các cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Lai Châu.
 
Thời gian: 01 ngày, khai mạc lúc 07h30’ (thứ Tư) – ngày 26/8/2015.
  
Địa điểm:  Phòng họp A3, tầng 3, Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh.
 
Minh TIến
 print   send mail