Văn phòng UBND tỉnh
Thứ tư 19/1/2022
Văn phòng UBND tỉnh Mời dự Lễ dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu
 
Cập nhật, 09:30’ ngày 12/8/2015
Ngày 12/8/2015, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 251/GM-VPUBND mời dự Lễ dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu.
  
Thành phần:
  
Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
 
Các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
 
Các đồng chí nguyên lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh qua các thời kỳ;
 
Các đồng chí nguyên CC,VC Văn phòng UBND tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh;
 
Công chức, viên chức - lao động Văn phòng UBND tỉnh;
 
Phóng viên Đài PTTH tỉnh, Báo Lai Châu, Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh;
    
Thời gian: 14h00’ (thứ Hai) – ngày 17/8/2015.
  
Địa điểm: Tượng đài Bác hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu.
 
Đúng 13h50' đề nghị đại biểu có mặt trước tượng đài để dự Lễ dâng hoa. 
 
Minh Tiến
 print   send mail