Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
Giấy mời họp số 75/GM-UBND, khai mạc 08h00’ (Thứ Năm) - ngày 13/8/2015
 
Cập nhật, 14:30’ ngày 11/8/2015
Ngày 11/8/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 75/GM-UBND mời dự họp trực tuyến .
 
Nội dung:
 
Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.
         
Thành phần:
  
Thường trực UBND tỉnh Lai Châu.
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Lao động – TBXH, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Ban Dân tộc, Giáo dục và Đào toạ, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng; Ban Văn hoá Xã hội – HĐND tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu.
 
Thời gian: khai mạc 08h00’ (thứ Năm) – ngày 13/8/2015.
  
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh (tầng 2 – nhà B).
 
Minh Tiến
 print   send mail