Mời họp
Thứ bảy 22/1/2022
Giấy mời họp số 74/GM-UBND, khai mạc 08h00’ (Thứ Sáu) - ngày 14/8/2015
 
Cập nhật, 14:30’ ngày 11/8/2015
Ngày 11/8/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 74/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Tham dự Hội thảo khoa học: Xây dựng cơ chế, chính sách liên kết vùng trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở trung du và miền núi phía Bắc.
         
Thành phần:
  
Đồng chủ trì: UBND tỉnh Lai Châu – Ban Chỉ đạo Tây Bắc – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
 
Đại biểu các cơ quan Trung ương và các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên (do Viện Hà lâm Khoa học xã hội Việt Nam mời)
      
Đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng.
 
Đại diện UBND các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ, thành phố Lai Châu.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường: Đại diện lãnh đạo và các phòng, ban liên quan của Sở (4 đại biểu).
 
Văn phòng UBND tỉnh: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên theo dõi khối.
 
Thời gian: khai mạc 08h00’ (thứ Sáu) – ngày 14/8/2015.
  
Địa điểm: Phòng họp số 10 – Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh.
 
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị bài phát biểu chào mừng của lãnh đạo UBND tỉnh.
 
Minh Tiến
 print   send mail